Ticībā aicināti kalpot pasaulei

6. Feb, 2017

PLF ģenerālsekretārs uzrunā delegātus no Eiropas dalībbaznīcām pirmsasamblejā

Hora, Zviedrija/Ženēva 03/02/2017

    “Ar degsmi par baznīcu un pasauli – tas ir, kā mēs saprotam sevi kā globālu baznīcu kopienu,” teica Rev. Dr. Martins Junge, PLF ģenerālsekretārs, savā uzrunā Eiropas pirmsasamblejai Horā, Zviedrijā.

    Savā prezentācijā viņš iepazīstināja ar PLF vēsturi un identitāti “kā Kristus kopienu, kas dzīvo un strādā kopā taisnīgumam, mieram un samierināšanai pasaulē”.

Dibināta, lai atvieglotu ciešanas

    Ģenerālsekretārs teica pirmsasamblejas delegātu sanāksmei, ka centrālais aicinājums PLF, kad tā tika dibināta 1947. gadā, bija savest kopā baznīcas, lai atvieglotu ciešanas un kalpotu bēgļiem un pārvietotiem cilvēkiem.


“PLF tika dibināta kā atbilde ticības aicinājumam sanākt kopā baznīcām, lai pārkāptu vardarbīgo pagātni un strādātu samierināšanai, pievēršoties cilvēku ciešanām, – darboties bēgļu un ģimeņu labā.”

    Viņš piebilda, ka, redzot Otrā pasaules kara sekas, “luterāņu baznīcas gribēja būt vairāk nekā baznīcas atsevišķās valstīs, tās gribēja nākt kopā, lai liecinātu par Dieva pārveidojošo mīlestību. Pirmais PLF aicinājums bija kalpot cilvēkiem”.

    Atsaucoties uz kopīgo PLF, ACT alianses un Pasaules baznīcu padomes paziņojumu, kas tika publiskots šīs nedēļas sākumā, Junge teica, ka nav šaubu, ka bēgļiem, kuri pamet karu, ir jābūt aizsargātiem. Šī visievainojamāko aizsardzība ir morāls pienākums, kurš tagad ir paredzēts saistošā starptautiskā likumā. Viņš arī atgādināja, ka bēglis ir bēglis un kā tādam viņam ir tiesības uz aizsardzību neatkarīgi no viņa vai viņas reliģiskās pārliecības.

Mācoties no sievietēm un jauniešiem

    Runājot par Luterāņu kopienas ceļu cauri gadiem, ģenerālsekretārs īpaši atzīmēja jauniešu un sieviešu ieguldījumu. “Jaunieši un sievietes un viņu iekļaušana mūsu ceļā ir bijusi svētība,” viņš teica. PLF ir politika iekļaut vismaz 40% vīriešu un sieviešu un 20% jauniešu tās vadošajās institūcijās.

    Viņš teica, ka šī nostādne ir paplašinājusi kopienas perspektīvas. Jaunu cilvēku kā aktīvu dalībnieku klātbūtne ir sniegusi dziļāku izpratni par vairākiem jautājumiem. “Pateicoties jauniešu pienesumam, mēs asi fokusējamies uz klimata netaisnību kā jautājumu starppaaudžu taisnīgumā,” viņš uzsvēra, izsakot pateicību par globālo jauniešu reformatoru vadību PLF darbā.

    PLF dalībbaznīcas ar vairākiem Asambleju lēmumiem ir apņēmušas virzīties uz pilnu sieviešu iekļaušanu ordinētā kalpošanā. Tas ir ceļojums, kas turpinās. Zinot dažādos kontekstus un īpatnos izaicinājumus, kas varētu rasties, kopiena nenovērš skatu no mērķa. Atzīmējot šo, ģenerālsekretārs arī teica, ka dalīties stāstos par sieviešu līderību ir integrāla daļa no Reformācijas gadadienas pieminēšanas.


“Šīs svinības sniedz lielisku iespēju ne tikai izstāstīt Luterāņu baznīcas un reformācijas vīriešu stāstus (his-stories), bet arī sieviešu stāstus (her-stories): stāstus par sievietēm un viņu ieguldījumu liecībā par PLF dalībbaznīcām un Luterāņu kopienu kā tādu.”


    Zviedrijas baznīcas uzņemtās pirmsasamblejas darba kārtībā bija diskusijas par Eiropas izaicinājumiem un baznīcu lomu, Asamblejas tēmas, iepazīšanās ar Namībiju un tās baznīcām, par tālākajiem sagatavošanās darbiem PLF 12. Asamblejai Namībijā šā gada maijā.

Avots: https://www.lutheranworld.org