Dieva dāvana līdzcietībai

6. Jan, 2017


02.01.2017. Ženēva.        PLF ģenerālsekretārs Rev. Dr. Martins Junge savā 2017. gada Jaunā gada uzrunā atgādina 145 baznīcām globālajā kopienā būt centrētām uz vēsti par pestīšanu žēlastībā caur ticību vien un liecināt par Dieva līdzcietības dāvanu pasaulē, kas cīnās ar konfliktu un atsvešināšanos, – lai baznīcas kļūtu Dieva pārveidojošā spēka liecinieces.            Viņš aicina PLF dalībbaznīcas uzturēt trīs principus reformācijas atzīmēšanai: reformācija ir pasaules pilsonis, ekumeniskā atbildība un reformācija turpinās.             “Mums pieminot reformācijas gadadienu, būtu jāizmanto iespēja pamanīt Dieva aicinājumu misijai šodienas pasaulē. Es lūdzos, lai Dieva Gars ir ar katru no PLF dalībbaznīcām šajā īpašajā gadā ar tā sevišķo aicinājumu liecināt,” Junge piebilst.             PLF noturēs savu 12. Asambleju no 11. līdz 16. maijam Vindhukā, Namībijā. Augstākās pārvaldes institūcijas tikšanās sakritīs ar PLF oficiālo piemiņas pasākumu sākumu Mārtiņa Lutera kustībai reformēt baznīcu pirms 500 gadiem.  Avots un foto: Pasaules Luterāņu federācija https://www.lutheranworld.org