Sieviešu ordinācija dažādās pasaules valstīs – laika līnija

4. Okt, 2016

1929.g. 17.novembrī Evaņģēliski luteriskā baznīca Nīderlandes karaļvalstī ordinē par mācītāju sievieti.  Žantīna Augusta Haumersene (Jantine Auguste Haumersen – foto pa labi) ir pirmā oficiāli ordinētā sieviete mācītāja Eiropā.   1922.gadā Leidenes teoloģijas studente Lorensa Karolīne Dūfura (1902-1988) vēstulē vērsās pie Luterāņu sinodes jautājot, vai sievietes varētu būt formāli ordinētas par mācītājām un kalpot luterāņu draudzēs. Šis jautājums tika pārrunāts 1922. gada jūnija sinodē, un daži sinodes dalībnieki pauda šaubas par to, vai vispār atrastos tādas draudzes, kuras dēvētu sievietes par mācītājām. Citi, tostarp, prof. H.A. van Bakels, Luterāņu semināra teoloģijas profesors, teica, ka „nostājai pret sieviešu ordināciju nav neviena principiāla argumenta”, un ka saskaņā ar Pāvila teikto (Gal. 3:28), Kristū nav ne vīrieša, ne sievietes.    Šis jautājums atkal tika diskutēts 1926.gada sinodē, kad kāda ietekmīga Amsterdamas draudze vēlējās aizliegt sieviešu ordinēšanu, balstoties uz 1 Kor 14:(34-36). Atkal tas bija prof. van Bakels, kurš norādīja uz to, ka bibliskajiem citātiem ir jātiek skatītiem to vēsturiskajā vidē, un ka tie nevar būt vienkārši lietoti par argumentāciju šodienas darba kārtības jautājumā. […] Sinode nolēma noraidīt aizliegumu sieviešu ordinācijai. *  

1948.g. Dānijas valsts Luterāņu baznīca ordinē pirmo sievieti.  
1953.g. Slovākijas Luterāņu baznīca atļauj sieviešu ordināciju.     
1958.g. Zviedrijas valsts Luterāņu baznīcas sinode pieņem lēmumu ordinēt sievietes.     
1960.g. Zviedrijas valsts Luterāņu baznīca ordinē pirmās trīs sievietes – Margitu Sālinu (Margit Sahlin), Elizabeti Jurlu Ulanderi (Elisabeth Djurle Olander) un Ingrīdu Paršonu (Ingrid Persson) – foto zemāk.

1961.g. Norvēģijas valsts Luterāņu baznīca ordinē pirmo sievieti.     
1964.g. Beļģijas Luterāņu baznīca ordinē pirmo sievieti.     
1967.g. Igaunijas Luterāņu baznīca ordinē pirmo sievieti.     
1968.g. Vācijas Luterāņu baznīca ordinē pirmo sievieti.     
1970. g. Luterāņu baznīca Amerikā ordinē pirmo sievieti – Elizabeti Placu (Elizabeth Platz).     
1970.g. Amerikas Luterāņu baznīca ordinē pirmo sievieti.     Abas draudzes vēlāk kļuva par ELCA.      
1974.g. Islandes Luterāņu baznīca ordinē pirmo sievieti.     
1974.g. Francija Evaņģēliski Luteriskā baznīca atzīst sieviešu ordināciju. Sievietes pildīja mācītāju funkcijas jau kopš 1962.g.     
1974.g. Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca ārpus Latvijas (LELBĀL) ordinē pirmo mācītāju sievieti. Par luterāņu mācītāju kļūst Agnese Pone (foto no sieviesuprdinacija.lv arhīva).  

1975.g. 23. augustā Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīcas arhibīskaps ordinē pirmās mācītājpalīdzes – Vairu Bitēnu, Bertu Stroži un Helēni Valpēteri.  Vēlāk, 1979. gada 17. jūlijā Rīgā, šīs 3 sievietes tika ordinētas mācītāja pakāpē. 2016.g. LELB Sinode nobalso par sieviešu ordinācijas aizliegumu.     
1976.g. Kanādas Luterāņu baznīca ordinē pirmo sievieti – Pamelu Makgiju (Pamela McGee)    

1978.g. Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā ordinē pirmo pilna laika kalpotāju – Laumu Zuševicu (kura šobrīd ir LELBĀL arhibīskape – foto)  

1980.g. Luterāņu baznīca Dienvidāfrikā ordinē sievietes.     
1981.g. Argentīnas [un Urugvajas] apvienotā evaņģēliski luteriskā baznīca ar balsojumu apstiprināja sieviešu ordinēšanu.     
1982.g. Brazīlijas Luteriskās apliecības evaņģēliskā baznīca ordinē pirmo sievieti.     
1988.g. Somijas Luterāņu baznīca ordinē pirmo sievieti.    

1990.g. Tanzānijas Luterāņu baznīca ordinē pirmo sievieti. Fotogrāfijā zemāk – Tanzānijas luterāņu mācītājas.  

1991.g. viena no 11 Indijas Luterāņu baznīcām sāk ordinēt sievietes.    
1994.g. Malaizijas un Singapūras Luterāņu baznīca ordinē pirmās sievietes – Loju Vu Lī (Low Wui Li), Ma Čo Jinu (Mah Choy Yin) un Lu Bī Lengu (Lui Bee Leng).     
1996.g. Nigērijas Luterāņu baznīca ordinē pirmo sievieti – Naomi Martin.     
2000.g. Etiopijas Luterāņu baznīca ordinē pirmās sievietes.     
2000.g. Pakistānas Baznīca (kopš 1970.g. vēsturiski apvieno anglikāņus, luterāņus, metodistus, presbiteriāņus) ordinē sievieti.    
2002.g. Centrālāfrikas Republikas Luterāņu baznīca ordinē pirmo sievieti – Reičelu Dumbaju (Rachel Wanguerem Doumbaye). 2004.g.  Centrālāfrikas Republikā tiek ordinēta otrā sieviete – Antuanete Jindjara Benzua (Antoinette Yindjara Beanzoui – foto pa labi). 

2004.g. Taivānas Luterāņu baznīca ordinē pirmo sievieti.     
2005.g. Zambijas Luterāņu baznīca ordinē pirmo sievieti.     
2008.g. Bolīvijas evaņģēliski luteriskā baznīca ordinē pirmo sievieti.    
2009.g. Norvēģijas evaņģēliski luteriskā brīvā baznīca ordinē pirmo sievieti.     
2009.g. Meksikas Luterāņu baznīca ordinē pirmo sievieti.     
2012.g. Gvatemalas Luterāņu baznīca ordinē pirmo sievieti.     
2012.g. Kamerūnas evaņģēliski luteriskā baznīca ordinē pirmo sievieti.     
2014.g. Čīles Luterāņu baznīca ordinē pirmo sievieti – Hannu Šramu (Hanna Schramm).     
2015.g. Kenijas Luterāņu baznīca ordinē 4 sievietes par mācītājām. 

2015. gads, Indija – 10 no 11 Indijas Luterāņu baznīcām jau ordinē sievietes mācītāju amatos. 

2016.gada septembris – Indijā sieviešu ordinācija svin 25 gadu jubileju.

Sieviešu jautājumiem ir jāpievērš uzmanība, lai sievietes kļūtu emancipētākas, un to nav viegli sasniegt Indijas patriarhālajā kontekstā /māc. Dr Augustine Jeyakumar, Apvienoto Evaņģēliski luterisko baznīcu Indijā ģenerālsekretārs/.  

 2016.g. Kostarikas Luterāņu baznīca ordinē pirmo sievieti. Līdz savai ordinēšanai par mācītāju Terēze Gvadamuza (Teresa Guadamuz) vairāk kā 20 gadus bija kalpojusi par evaņģēlisti.     

Man personīgi ordinācija veicina manu apņemšanos nest cerības pilnu labo vēsti, kas apsola pārveidot dzīves. /Terēza Gvadamuza, Kostarika /  

2018. g. Evaņģēliski luteriskā baznīca Taizemē ordinēja pirmās divas sievietes mācītājas amatā. Abas sievietes ir bijušas iesaistītas baznīcas kalpošanā jau daudzus gadus, kā evaņģēlistes un sludinātājas, un praktiski veica visus mācītāja pienākumus, izņemot Svētā Vakarēdiena konsekrēšanu.     

Atsauces:    Lutheran World

Foto: uz vāka – House of Ilona – Clergy Wear for Women https://houseofilona.com/
1. Foto: Žantīna Augusta Haumersene   https://www.lutheranworld.org/blog/tribute-pioneering-woman-ordained-ministry
2. Foto: 3 pirmās sievietes Zviedrijas luterāņu baznīcā, kas tika ordinētas par mācītājām 1960.gada 3. aprīlī. Kyrkoblad 3/2008 – veltīts sieviešu ordinācijas Zviedrijā 50 gadu jubilejai.
3. Foto: pirmā mācītāja Agnese Pone
4. Foto: LELBāL arhibīskape Lauma Zuševica
5. Foto: sievietes ordinēšana luterāņu baznīcā Kenijā
6. Foto: Tanzānijas sievietes mācītājas šobrīd.
7. Foto: Centrālāfrikas luterāņu mācītāja Antoinette Yindjara Beanzoui   
8. Foto: sievietes mācītājas Indijā. Ishida Photos
9. Foto: sievietes mācītājas Indijā. Ishida Photos
10. Foto: Kostarikā tiek ordinēta pirmā mācītāja sieviete.