Rīgā notika starptautiska konference „Tradīcijas mijiedarbība un inovācija postmodernā kontekstā”

6. Sep, 2016

Apvienība „Eiropas sievietes teoloģijas pētniecībā” no šā gada 30.augusta līdz 2.septembrim Latvijas Universitātes Teoloģijas Fakultātē rīkoja starptautisku (Centrāleiropas un Austrumeiropas) konferenci ar nosaukumu „Tradīcijas mijiedarbība un inovācija postmodernā kontekstā”.    

Konferenci Rīgā organizēja Latvijas Universitāte sadarbībā ar Daugavpils Universitāti un atbalstīja Gustav-Adolf-Werk e.V. (Diasporawerk der Evangelischen Kirche in Deutschland), Renovabis (Osteuropa-Hilfswerk der Katholischen Kirche) un Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca ārpus Latvijas.    

Konferencē piedalījās teoloģes no Polijas, Vācijas, Rumānijas, Horvātijas, Bulgārijas, Norvēģijas, Latvijas, Igaunijas, Nīderlandes un Čehijas. Teoloģes pārstāvēja luterāņu, katoļu, pareizticīgo, anglikāņu un reformātu konfesijas.  

Sieviešu teoloģu dalībnieču vidū bija sistemātiskās teoloģijas profesores, filozofijas doktores, mācītājas, kapelānes, Bibliskās teoloģijas un ekseģēzes lektores, katehisma pasniedzējas, valodnieces, pētnieces antropoloģijas, pastorālās aprūpes, misticisma jomās.

Dalībnieču saistība ar teoloģiju un baznīcu aptvēra plašu spektru – dažādu kongregāciju reliģiskās māsas, universitāšu profesores, lektores, teoloģijas studentes, un sievietes, kuru ikdienas darbs nav saistīts ar teoloģiju.  

Konferences atklāšanā ievadlekciju ‘”I am because you are”: Cosmopolitan Challenges for a Postmodern World’ lasīja Sistemātiskās teoloģijas profesore Radboudas universitātē, Nīderlandē, Maike Hārdta (foto – pa kreisi).

 Oslo Universitātes Teoloģijas fakultātes profesore, luterāņu mācītāja Marianne Bjellanda Karcova lasīja referātu “Intersectional Hermeneutics as Dialogue between Tradition and Innovation: Constructing Meaning with (not of) Gal 3-4” (foto – pa labi)    

Konferences programmā bija kā viesu, tā pašmāju profesoru lekcijas, tāpat arī paralēli notiekošās sesijas, kurās dalībnieces uzstājās ar īsām prezentācijām savā pētniecības jomā, un arī darbnīcas.

Neizpalika arī neformāli pasākumi: ekskursija pa Vecrīgu gidu pavadībā, vakariņas Teoloģijas Fakultātes telpās ar filmas skatīšanos, kā arī folkloras dziesmu un deju kolektīva priekšnesuma baudīšana un latviešu tradicionālo deju un rotaļu apgūšana.    

Konferencē aktīvi piedalījās arī Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības biedres – LU TF dekāne Dace Balode, kas organizēja konferenci, LLSTA prezidente Rudīte Losāne, evaņģēlistes Kristīne Vanaga un Agnese Kapče.

Konferences laikā Kristīne Vanaga un Agnese Kapče vadīja rīta lūgšanu.

Rudīte Losāne uzstājās ar prezentāciju “Resocialisation Program Miriam – a Different Place in Latvian Women’s Prison” (Resocializācijas programma ‘Mirjama’ – atšķirīga vieta Latvijas sieviešu cietumā). 

Aļesja Lavrinoviča uzstājās ar prezentāciju “Conjectural Emendation is Back. The Development of the Textual Criticism and the Case of 1 Cor 14:33b-35” (Varbūtību labojums ir atgriezies. Teksta kritikas attīstība un lieta ar 1.Kor 14:33b-35).   

Konferences noslēdzošajā dienā LU TF dekāne, asociētā profesore, Ph. D. Dace Balode, Daugavpils Universitātes asociētā profesore, Ph. D. Dzintra Iliško un LU TF vadošā pētniece Ph.D. Ilze Jansone vadīja plenārsesiju par sieviešu ordinācijas jautājumu Latvijā “Ordination of Women in Latvia: Realities and Future Prospectus”.

Foto: Ilze Stikāne        

Aļesja Lavrinoviča