PLF ģenerālsekretāra paziņojums par Latvijas sinodes (03.06.2016.) lēmumu

7. Jūn, 2016

Apliecināt sieviešu ordināciju kā mūsu kopīgo mērķi

3. jūnijā Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) sinodē tika balsots par grozījumiem tās satversmē, kas noteiktu ordinēto kalpošanu tikai vīriešiem. PLF ir skumji vērot, ka LELB pamet kopīgo ceļu un praksi starp PLF dalībbaznīcām.

PLF zināja par šiem grozījumiem pirms sinodes un sekoja notikumu attīstībai ar bažām.

PLF delegācija šā gada aprīlī apmeklēja baznīcu un pauda savas rūpes. Šajā vizītē LELB tika informēta, ka piecās secīgās asamblejās PLF dalībbaznīcas noteica savu kopīgo mērķi iekļaut sievietes ordinētā kalpošanā. Šie lēmumi tika pieņemti uz rūpīgas Rakstu izpētes un teoloģisku pētījumu pamata.

Kopā PLF dalībbaznīcas ir iespaidīgi virzījušās uz šo mērķi – vairāk nekā 80% PLF dalībbaznīcu ordinē sievietes un tajās ietverti vairāk nekā 90% no PLF dalībbaznīcu locekļiem. 

Nosakot šo kopīgo mērķi, visas asamblejas ir arī pasvītrojušas, ka sieviešu ordinācijas jautājums nevar tikt uzspiests nedz tiem, kam nepieciešams vairāk laika lēmuma pieņemšanai, nedz tiem, kas jau ordinē sievietes vai ir gatavi to darīt. Abpusējības un solidaritātes etoss caurvij šo baznīcu kopienas ceļojumu.

PLF izsaka savu solidaritāti sievietēm, kas caur šā lēmuma spēku varētu justies marginalizētas un savā cieņā ievainotas.

PLF ir noraizējusies par Latvijas baznīcas vienotību, ņemot vērā to, ka sinodē daudzi balsoja pret šiem grozījumiem vai atturējās no balsošanas.

PLF rūp arī sekas, ko šis lēmums radīs LELB divpusējām un daudzpusējām attiecībām.

Pēc šāda sinodes lēmuma PLF sāks diskusijas ar LELB, lai dzirdētu baznīcas viedokli par tās izpratni par šā lēmuma praktiskajām sekām.

Piezīmes:

Piecās secīgās asamblejās PLF dalībbaznīcas noteica savu kopējo mērķi iekļaut sievietes ordinētā kalpošanā.

Foto PLF/J. Latva-Hakuni.
Plenārsēdes balsojums 2010. gada 20. – 27. jūlijā PLF Vienpadsmitajā asamblejā Štutgartē, Vācijā.

Avots:  Lutheran World Federation