Rīgā notika pirmā LELBāL Sinode!

1. Jūn, 2016

Šā gada 31. maijā Rīgā notika Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas Sinode un Sinodei veltītais svinīgais dievkalpojums.

Dievkalpojumā, kas notika Sv. Pestītāja anglikāņu baznīca Rīgā, piedalījās LELBāL arhibīskape Lauma Zušēvica (ASV), prāveste Ieva Graufelde (Zviedrija), bīskape emerita Jāna Jēruma-Grīnberga (Lielbritānija/Latvija), LELBA pārvaldes priekšnieks prāvests Gunārs Lazdiņš (ASV) un prāvests Kārlis Žols (Latvija). Dievkalpojumu amatu tērpos apmeklēja arī citi LELBāL garīdznieki no dažādajām valstīm, kā arī LELB mācītāja Sarmīte Fišere, evaņģēliste un kapelāne Rudīte Losāne, kā arī LELB arhibīskaps Jānis Vanags.

LELBāL Sinodes sapulcē, kas norisinājās pēc dievkalpojuma, tika nolemts nodibināt LELBĀL Latvijas apgabalu un strādāt pie LELBāL juridiskā statusa iegūšanas Latvijā.

 FOTO no LELBāL Latvijas Sinodes dievkalpojums:

Aļesja Lavrinoviča