LLSTA kopā ar LELBĀL pārstāvjiem tikās ar Pasaules Luterāņu federācijas delegāciju

2. Mai, 2016

      Trešdien, 27. aprīlī, Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības pārstāves kopā ar Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas pārstāvjiem tikās ar Pasaules Luterāņu federācijas delegāciju. Tikšanās iemesls – sieviešu ordinācijas jautājums Latvijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā. 

      Jautājums par sieviešu ordināciju ir aktualizējies sakarā ar plānoto LELB Sinodi, kurā notiks balsošana par priekšlikumu grozīt LELB Satversmes 133. panta pirmo daļu (redakcijas teksts: “Ordināciju var lūgt ikviens, kurš ir atbilstoši LELB kārtībai Dieva aicināts un sagatavots mācītāja amatam”) un ietverošo terminu “ikviens” aizstāt ar izslēdzošo “vīriešu kārtas”, tādējādi liedzot sievietēm tikt ordinētām par mācītājām LELB.

Pasaules Luterāņu federācijas delegāciju Rīgā pārstāvēja:

Tomāšs Fabini (bīskaps, Ungārija, PLF Eiropas reģiona viceprezidents, delegācijas vadītājs),

Ralstons Defenbofs (PLF ģenerālsekretāra palīgs ārlietu un cilvēktiesību jautājumos),

Ireneušs Lukass (mācītājs, jaunais Eiropas reģiona sekretārs),

Anne Burgharta (mācītāja, PLF Ekumenisko lietu sekretāre),

Agņeška Godfrejova-Tarnogorska (PLF nodaļas “Sievietes baznīcā un sabiedrībā” Centrālaustrumeiropas koordinatore).