Grāmatu “Barnabas vēstule” un “Pētera evaņģēlijs. Pētera apokalipse” prezentācija 2016. gada 8. aprīlī

7. Apr, 2016

2016. gada 8. aprīlī 16.00 Latvijas  Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu centra konferenču zālē (Kalpaka bulvārī  4, 2. stāvā) Latvijas Universitātes Teoloģijas  fakultāte, Latvijas Universitātes Bibliotēka un Latvijas Bībeles  biedrība rīko grāmatu “Barnabas vēstule” un “Pētera evaņģēlijs. Pētera  apokalipse” atvēršanu. Tie ir no sengrieķu valodas tulkoti pirmo  gadsimtu kristiešu teksti.

Tulkotāji ir LU Teoloģijas fakultātes  dekāne asociētā profesore Dace Balode (kas ir arī Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu asociācijas biedre), docents Jānis Rudzītis-Neimanis  un maģistratūras students Ņikita Andrejevs. Vāka noformētāja – Agata  Muze. 

Grāmatas izdotas, pateicoties Latvijas Evaņģēliski luteriskās  baznīcas ārpus Latvijas finansiālam atbalstam projektam “Pirmkristīgās  literatūras tekstu tulkošana un izdošana.”

Pēc Toma evaņģēlija  tulkojuma izdošanas (2014. g.) šis ir nākamais solis pirmkristiešu  tekstu latviskojumu izdošanā. Mēģinājumi pavēļu un aizliegumu saraksta  formā definēt pareizu / nepareizu uzvedību, meklēt apslēptu garīgu  gudrību sakrālajos tekstos, tēlot  spilgtas elles ainas – tie ir tikai  daži no sižetiem, kuri rodami šajos tekstos, kuros atspoguļojas  pirmkristiešu priekšstati. Daudzas šajos tekstos skartās tēmas vēl  aizvien ir kristiešu ētisko un teoloģisko diskusiju lokā.

Avots: Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes preses relīze

Foto: Latvijas Univeristātes TF