Hamburgas bīskape Fērsa iebilst pret sieviešu ordinācijas atcelšanu Latvijā

23. Feb, 2016

Ķīle (Vācu Evaņģēliski luteriskās baznīcas ziņas)

             Hamburgas bīskape Kirstena Fērsa ir iebildusi pret darbībām Latvijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kas paredz atcelt sieviešu ordināciju. „Tas ir skandāls – izslēgt sievietes no mācītāju amata,” teica Fērsa Ķīles universitātes baznīcā šā gada 15. februārī. 2015. gada oktobra beigās Latvijā notika mācītāju konference, kurā tika izvirzīts viens priekšlikums, par ko paredzēts balsot baznīcas Sinodē jūnija sākumā. Saskaņā ar šo priekšlikumu Latvijas baznīcas kārtība tiks grozīta tādā veidā, ka turpmāk tikai vīrieši varēs kļūt par mācītājiem. Evaņģēliski luteriskajā baznīcā Latvijā ir aptuveni 580 000 baznīcas locekļu.

Mācītāju tiesības un pienākumi

            Saskaņā ar Gustava Ādolfa fonda teikto – tas vada Vācijas Evaņģēliskās baznīcas darbu ārmisijā – sievietēm Latvijā jau šobrīd ir gandrīz neiespējami strādāt par mācītājām. Kopš Jāņa Vanaga ievēlēšanas par arhibīskapu 1993. gadā sieviešu ordinācija tika pārtraukta. Jaunas teoloģes var tikt ordinētas vienīgi ārpus Latvijas luteriskajā baznīcā (Latvijas Evaņģēliski luteriskajā baznīca ārpus Latvijas – tulk. piez.).

            Ordinācijas brīdī teoloģes iegūst mācītāja tiesības un pienākumus. Tas ietver Vārda pasludināšanu, kristību un Svētā Vakarēdiena pārvaldīšanu, kā arī pastorālo konfidencialitāti. Vācijas Ziemeļu evaņģēliski luteriskajā baznīcā Hamburgā, Šlēsvigā-Holšteinā, Meklenburgā-Priekšpomerānijā 2014. gada beigās aktīvi darbojās 995 mācītāji un 661 mācītājas, t. i., aptuveni 40% ir sievietes.

            Vācijā šī cīņa par sieviešu pieeju mācītājas amatam sākās aptuveni pirms 100 gadiem, laikā, kad sievietes varēja būt uzņemtas evaņģēliskās teoloģijas studiju programmās. Tomēr vēl kādus 50 gadus tām tika liegts kļūt par mācītājām. Nacionālajā līmenī sievietes varēja kļūt par mācītājām piecdesmito gadu beigās. Pretestība sākās vēlāk, kad tika atcelts celibāta uzstādījums, kas paredzēja tikai neprecēto sieviešu pieeju mācītāju amatam. Pasaules Luterāņu federācijas draudzēs sievietēm ir tiesības ieņemt garīgos amatus un vadītāju amatus. No 145 dalībbaznīcām PLF aptuveni 30 iebilst pret sieviešu ordināciju.

16. februārī

Avots: EKD ((Evangelische Kirche in Deutschland) “Bischöfin Fehrs protestiert gegen die Abschaffung der Frauenordination in Lettland” 

https://www.ekd.de

Foto: bīskape Kirstena Fērsa. Evangelisch-Lutherische Christuskirchengemeinde Pinneberg

http://christuskirche-pinneberg.de

LLSTA redakcija