Baznīca un čeka: publisko pirmo apskatu pētījumam par reliģijas lietu pilnvarotā kopdarbu ar okupācijas drošības iestādēm

6. Feb, 2016

           Apskatā par komisijas pētījumā, kuru veikusi Krūmiņa-Koņkova, izvēloties  konkrētus gadījumus, kas atspoguļo visaptverošu PSRS Reliģijas kultu  lietu padomes pilnvarotā LPSR kontroli pār Latvijas Romas katoļu baznīcu  un Latvijas evaņģēliski luterisko Baznīcu, sniegts īss ieskats, ar  kādiem paņēmieniem bija ierobežota Baznīcu darbība, diskreditēti un par  padomju varas ienaidniekiem pasludināti Baznīcai uzticīgi mācītāji un  priesteri. Publicētajā apskatā, izmantojot Latvijas Nacionālā arhīva  Latvijas Valsts arhīva (LVA) 1448., 1419., un 270. fondā pieejamos,  lielākoties nepublicētos dokumentus, tuvāk aplūkoti daži piemēri  reliģijas lietu pilnvarotā darbības raksturošanai laika posmā no 1944.  līdz 1954. gadam.

 Visu rakstu lasiet Latvijas Univeristātes mājas lapā

Viss apskats ir pieejams lasīšanai .pdf formātā šeit

Fotogrāfijā: LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas locekle, filozofijas zinātņu doktore Solveiga Krūmiņa-Koņkova. Dr. hist. Kaspara Zeļļa foto.

Avots: www.lu.lv (Ziņas)