2014.gada notikumu apskats!

31. Dec, 2015

Atskats uz 2014.gada notikumiem sieviešu ordinācijas jomā

Sievietes mācītājas

1. Latvija, 9. februāris. Viennozīmīgi kā spilgtāko notikumu var minēt LELBāL diakones un Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu asociācijas valdes locekles Ievas Puriņas ordinēšanu mācītājas amatā, kas notika 2014.gada 9. februārī Rīgā. Ievu mācītājas amatā ordinēja LELBāL arhibīskaps Elmārs E. Rozītis.

2. Čīle, 28.aprīlis. Čīles luterāņu baznīca (ILCH) ir ordinēja mācītāju Hannu Šrammu kā savu pirmo sievieti mācītāju, kas iezīmēja vēsturisku pavērsienu – visas Pasaules Luterāņu Federācijas baznīcas Latīņamerikas un Karību jūras reģionā (LAC) tagad pieņem sievietes mācītājas.

Sievietes bīskapes

1. Zviedrija, 15. Jūnijs. Antje Jackelén tika konsekrēta par pirmo sieviete arhibīskapi Zviedrijā! Konsekrēšanā Uppsalas doma baznīcā piedalījās Zviedrijas karaliskā ģimene pilnā sastāvā, kā arī dažādi Zviedrijas politiķi un arhibīskapi no dažādajām pasaules valstīm.

2. Anglija, 14.jūlijs. Anglikāņu Baznīcas Ģenerālā sinode ar diezgan vērienīgu balsu pārsvaru “par” nobalsoja par tiesībām sievietēm tikt ordinētām bīskapu amatos anglikāņu baznīcā. Sieviešu ordinēšana mācītāju amatos anglikāņu baznīcā notika 20 gadus atpakaļ.

3. 17.oktobris. LELBāL (Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca ārpus Latvijas) par savu jauno bīskapi ievēlējusi Laumu Zušēvicu, kas pārņems stafeti no patreizējā LELBāL arhibīskapa Elmāra Ernsta Rozīša.

Šo ziņu atspoguļoja Latvijas medijs (Kas jauns), 25.decembra rakstā, kas atainoja Latvijas kristīgo konfesiju vadītāju Ziemassvētku uzrunu saturu. Raksts izlasāms portālā „Kas jauns” http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/174655/latvijas-biskapu-svetku-uzrunu-kokteilis-normalais-prieks-miesas-greki-un-sievietes-cildinasana

4. Latvija, 30. oktobris. Bīskape emeritus Lielbritānijas Luterāņu baznīcā Jāna Jēruma-Grīnberga pārceļas uz Latviju, lai kalpotu Rīgā, Anglikāņu Svētā Pestītāja draudzē. Jāna Jēruma-Grīnberga sāk pildīt Rīgas Anglikāņu Svētā Pestītāja draudzes mācītājas pienākumus, ko līdz šim uzcītīgi 18 gadus pildījis mācītājs un Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes docents Juris Cālītis.

Šo ziņu pozitīvi atspoguļoja Latvijas medijs (Kas jauns), kas 27.decembrī publicēja izsmeļošu interviju ar Jānu Jērumu-Grīnbergu. Intervija izlasāma portālā „Kas jauns” http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/174344/pirma-latviesu-biskape-sieviete-paiet-laiks-kamer-piesaujies-latvijas-sistemai

5. Anglija, 17-19.novembris. Anglikāņu baznīcas Sinode apstiprina likumu par sieviešu ievēlēšanu bīskapu amatos. Kenterberijas arhibīskaps atklāj, ka pirmā sieviete bīskape Anglikāņu baznīcā varētu tikt ordinēta jau ap Ziemassvētkiem.

6. Anglija, 17.decembris. Kenterberijas arhibīskaps Džastins Velbijs izvirza mācītāju Libiju Leinu (Libby Lane) par pirmo sievieti bīskapa amata kandidāti.

 Aļesja Lavrinoviča