Pasaules Luterāņu federācija nosoda uzbrukumus Beirutā un Parīzē

23. Nov, 2015

Pasaules Luterāņu federācijas prezidenta un ģenerālsekretāra paziņojums

            Pasaules Luterāņu federācija ir satriekta par nesenajiem uzbrukumiem Beirūtā un Parīzē. Tā visstingrākajā veidā nosoda šo nicināmo rīcību un izsaka līdzjūtību visiem, kas cieš no šo uzbrukumu radītajiem daudzo dzīvību zaudējumiem. Dažu prātu un siržu ienaids ir atkal atradis ceļu publiskajā telpā, pieprasot vietu un izliekoties, ka tas uzspiež savus ļaunos spriedelējumus un loģiku plašai sabiedrībai.

         Šis laiks prasa veselīgu mērenību. Izslēgšanas un necieņas loģika pret cilvēka dzīvību ir stingri jānoraida, tāpat kā totalitāriskā uzstājība, kas meklē uzspiest naidu un bailes no cita kā pamatu sociālai mijiedarbībai.

            Šis laiks prasa, lai labas gribas cilvēki un dažādu reliģiju sekotāji nāk kopā un strādā mieram, taisnīgumam un cieņai pret cilvēka dzīvību, ieskaitot sava tuvākā mīlestību. Līdzīgi uzbrukumi nesenajiem nedrīkst laupīt drosmi, bet tiem jāmudina uz vēl drošsirdīgāku liecību par mieru ar taisnīgumu.

            Šis ir laiks baznīcām, sinagogām un mošejām lūgties un strādāt vēl smagāk mieram savu kopienu iekšienē un starp tām, un darīt to kopā, kad vien tas ir iespējams. Ir tikai viena iespējamā atbilde, kad ir runa par vardarbības attaisnošanu ar reliģiskiem motīviem: nē!

           Mēs stingri pieķeramies 85. psalmā izteiktajai vīzijai:

“Žēlastība tiksies ar patiesību, taisnība skūpstīs mieru.”

Rev. Dr. Munibs Junans,

Pasaules Luterāņu federācijas prezidents

Rev. Dr. Martins Junge,

Pasaules Luterāņu federācijas

ģenerālsekretārs

2015. gada 14. novembrī

Ženēvā

 Tulkoja: LELBāL māc. Ieva Puriņa

 Korekcija: Milda Klampe