4 sievietes ordinētas par mācītājām Indijas Luterāņu baznīcā

23. Nov, 2015

Indijas baznīcas kalpošanā piepildās sapnis

Četru sieviešu vēsturiska ordinācija Mādjas Pradešas Luterāņu baznīcā

Čindvara, Indija/Ženēva

            Pēc ilgas gaidīšanas “sapnis ir piepildījies” mācītājai L. K. Khakhai no Tumsaras, mazas pilsētiņas Indijas centrālajā Mādjas Pradešas pavalstī. 1. novembrī viņa un trīs citas sievietes kļuva par pirmajām ordinētajām sievietēm mācītājām Mādjas Pradešas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā (ELC-MP).

             “Tas ir lepnuma pilns brīdis svinēt mācītāju ordināciju, kurā iekļautas četras sievietes pirmo reizi ELC-MP vēsturē, tikai divus gadus pirms Reformācijas 500. gadskārtas svinībām kopš 1517. gada,” teica ELC-MP bīskaps Emanuels Pančū. Viņš vadīja vēsturisko ordināciju baznīcas 91. Sinodālās padomes sanāksmes laikā Sv. Jāņa baznīcā Čindvarā.

            Uzrunājot jaunordinēto garīdzniecību, starp kuriem bija četri vīrieši, bīskaps viņus raksturoja kā “Kristus uzticamos karavīrus, kam ir uzlikta pastorālās kalpošanas un diakonijas atbildība”. Pārējās mācītājas bija Sundīpa Martina, Elizabete Prasada un Iša Smita.

            Prasada, kas beidza savas teoloģijas studijas 1976. gadā, teica, ka viņa ir “pārpildīta” kā daļa no vēsturiskās ceremonijas. “Es tagad redzu pārmaiņas, kad tieku ordinēta par mācītāju pēc tik ilga laika. Tā ir bijusi cīņa tikt galā ar stīvo patriarhālo attieksmi un radīt vietu sievietēm baznīcā,” viņa atzīmēja.

            Rev. Dr. Augustīnam Jeijakumaram, Apvienotās Indijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (UELCI) ģenerālsekretāram notikums bija iespēja atkārtoti runāt par baznīcas apņemšanos veicināt sieviešu dalību baznīcas kalpošanā. “Tas ir svarīgi visām luterāņu baznīcām Indijā – ordinēt sievietes kā mācītājas, [tā, kā tas ir] spert soļus pretim dzimumu taisnīgumam.”

            UELCI apvieno 11 baznīcas, kas ir Pasaules Luterāņu federācijas dalībbaznīcas. Tā ordinēja pirmo sievieti mācītāju 1991. gada septembrī. Desmit no tās dalībbaznīcām ordinē sievietes.

            “Sieviešu jautājumiem jāpievēršas, lai atbrīvotu sievietes, kas nav tik viegli sasniedzams Indijas patriarhālajā kontekstā,” Jeijakumars uzsvēra.

            Starp Mādjas Pradešas ordinācijas lieciniekiem bija mācītāja M. G. Basanti, pirmā sieviete, kas tika ordinēta Jiporas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā Odišas austrumu pavalstī. “Man par pārsteigumu, man nekad nebija nekādu problēma kalpot baznīcai vai draudzei. Tagad mums ir 11 sievietes mācītājas mūsu reģionā,” atzīmēja Basanti, kas 2009. gadā aizgāja pensijā pēc 35 gadu darba baznīcā.

            Sieviešu izslēgšanas realitāte Indijas patriarhālajā kontekstā nozīmēja gandrīz divarpus dekāžu introspekciju un dialogu, pirms Mādjas Pradešas baznīca varēja nonākt pie vēsturiskās dienas, teica Rev. Dr. Čandrans Pauls Martins, Amerikas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Globālās misijas nodaļas Dienvidāzijas reģionālais pārstāvis.

Apņemšanās iekļaut

            PLF Sievietes baznīcā un sabiedrībā nodaļas sekretāre Rev. Dr. Elēna Noienfelde pauda “lielu prieku”, saņemot “labās ziņas” no Mādjas Pradešas baznīcas. Viņa norādīja, ka PLF dalībbaznīcu vairākums ordinē gan sievietes, gan vīriešus, tādējādi īstenojot “Luterāņu kopienas apņemšanos iekļaut”.

            Atsaucoties uz PLF gatavošanos Reformācijas 500 gadu jubilejai 2017. gadā, Noienfelde teica, ka sieviešu līderība ordinētā kalpošanā apstiprina sempre reformanda [turpinošās reformācijas] aspektu luteriskajā identitātē. “Sieviešu ordinācija pauž pārliecību, ka baznīcas misija pieprasa gan vīriešu, gan sieviešu dāvanas publiskajā vārda un sakramenta kalpošanā,” viņa piebilda.

 Tulkoja: LELBāL māc. Ieva Puriņa

 Korekcija: Milda Klampe