LELBĀL jauna arhibīskape – Lauma Zušēvica (vēlēšanu rezultāti)

20. Okt, 2015

Šā gada 15. oktobrī LELBĀL Bīskapa vēlēšanu komisija sēdē, kas notika Sietlas baznīcas telpās, konstatēja, ka balsstiesīgo sarakstā ir 184 vienības – draudzes, garīdznieki un draudžu darbinieki – ar 205 balsīm. No izsūtītām 183 vēlēšanu materiālu aploksnēm saņemtas 172 atbildes ar 196 balsīm (95%).

Prāveste Lauma Zušēvica saņēma 140, prāvests Andris Abakuks 35 un prāvests emeritus Fricis T. Kristbergs 19 balsis. Viena balsošanas zīme bija tukša un viena – nederīga.

Baznīcas Virsvalde ir apstiprinājusi vēlēšanu rezultātu.

Balsošanā piedalījās draudzes no 10 dažādām zemēm – ASV, Austrālijas, Beļģijas, Jaunzēlandes, Kanādas, Krievijas (St. Pēterburgas), Latvijas, Lielbritānijas, Vācijas un Zviedrijas.

LELBĀL draudze komentē, ka augstais balsošanas dalībnieku procents un izteiktā interese par vēlēšanām un to rezultātiem norāda, ka “mūsu Baznīca ir dzīva un darbīga”. LELBĀL arī novēl savai jaunievēlētajai bīskapei ar Dieva svētību vadīt Baznīcu nākamos septiņus gadus un draudzēm strādāt līdzi ar uzticību, sadarbību un mīlestību.

Ar nelielām korekcijām pārpublicēts no http://www.lelba.org/lv/?timeZone=Europe/Berlin (skatīts 19.10.2014.)

Aļesja Lavrinoviča

Korektore Mag. Theol. Milda Klampe