Dieva mierā aizgājusi LELBĀL mācītāja Maija Cepure-Zemmele

8. Okt, 2015

2. oktobra vakarā Dieva mierā aizgājusi Latvijas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas ārpus Latvijas mācītāja Maija Cepure-Zemmele. Maija aizgāja mierīgi, bez sāpēm, bez mokām, bez bailēm, tā stāstīja dzīves draugs Ivars. Būsim lūgšanās ar Ivaru šajā grūtā laikā.

Bēres notiks piektdien, 9. oktobrī, plkst. 11:00 (vizitācija plkst. 10:00), Mineapoles St. Pāvila latviešu ev. lut. baznīcā, sprediķos arhibīskape Lauma Zušēvica. Sekos apbedīšana Kristallake (Crystal Lake) kapos, Mineapolē. 

Latvijas Luteraņu sieviešu teoloģu apvienība izsaka visdziļāko līdzjūtību mācītājas Maijas tuviniekiem! Lai Dieva miers, kas ir augstāks pār visu saprašanu, jūs pavada. Lai Kristus cerība mūs nepamet, bet liek raudzīties uz godības Kungu, kas sagaida savus bērnus mūžīgā mierā un laimē.

LLSTA