Katoļu priesteris raksta pāvestam – pārtrauc klusumu un ordinē sievietes!

28. Sep, 2015

      Katoļu priesteris, kurš 2012. gadā ticis ekskomunicēts par to, ka atklāti iestājies par sieviešu ordināciju Katoļu baznīcā, sūta atklātu vēstuli pāvestam Franciskam viņa vizītes laikā ASV un raksta:

      “Mums, katoļiem, ir mācīts, ka vīrieši un sievietes ir radīti līdzvērtīgi: “Nav ne vīrieša, ne sievietes. Kristū jūs esat viens.” (Gal 3:28). Pāvest Francisk, kāpēc sievietes nevar būt par priesteriem? [..]

      Pāvest Francisk, kas esam mēs, lai sacītu, ka mūsu aicinājums no Dieva ir autentisks, bet Dieva aicinājums sievietēm tāds (autentisks) nav? Vai tad mūsu visspēcīgais Dievs, kurš radījis Visumu, nav spējīgs ļaut sievietei būt par priesteri?

      Skatīsimies patiesībai acīs. Vīriešu hierarhijas problēma ar sieviešu ordinēšanu nav Dieva problēma, tā ir tikai vīriešu klēriķu kultūra, kas uzskata sievietes par kaut ko mazāku nekā vīriešus. Problēma ir ar vīriešiem, kas uzlūko sievietes kā apdraudējumu viņu spēkam un privilēģijām.

      Seksisms, tāpat kā rasisms, ir grēks. Un, lai arī cik smagi mēs cenšamies padarīt Dievu par mūsu partneri diskriminācijā pret citiem viņu dzimuma, rases vai seksuālās orientācijas dēļ, tas nav mīlošā Dieva, kurš radījis katru ar līdztiesīgu vērtību un cieņu, ceļš.

      Klusums ir netaisnības līdzdalībnieks. Sieviešu izstumšana no priesterības amata ir smaga netaisnība pret sievietēm, Katoļu baznīcu un pret mūsu Dievu, kurš aicina kā vīriešus, tā sievietes būt par priesteriem.

      Pāvest Francisk, lūdzu, pārtrauc savu klusumu un atcel aizliegumu sieviešu ordinācijai.

      Paužot solidaritāti,

      Roy Bourgeois”

Avots: http://www.huffingtonpost.ca

Foto: http://archbishop-cranmer.blogspot.com 

Tulkoja Aļesja Lavrinoviča

Rakstu koriģēja Milda Klampe