Katoļu konfesijas māsas vēstule Franciskam – izskaud baznīcas diskrimināciju pret sievietēm!

21. Sep, 2015

           Katoļu konfesijas māsa Terēza Keina nolēmusi uzrakstīt vēstuli pāvestam Franciskam par to, lai Katoļu baznīca vienreiz izbeidz dzimumu nevienlīdzības skandālu.       

Šī ir Terēzas Keinas otrā vēstule otrajam pāvestam. 1979. gadā viņa (ieņemdama Reliģisko sieviešu līderības konferences prezidentes amatu) lūdza tā laika pāvestam Jānim Pāvilam II viņa vizītes laikā ASV atvērt visas baznīcas kalpošanas sievietēm. Šogad, pēc 36 gadiem, Keina atkal klauvē pie aizvērtajām durvīm un raksta pāvestam Franciskam: “Lai Katoļu baznīca būtu par Dieva vēsts aģentiem mūsu 21. gadsimtā, mums ir nepieciešams ieraudzīt to, ka vispasaules mēroga sieviešu degradācija visās mūsu planētas valstīs ir pirmais un pamata jautājums visai sociālajai un reliģiskajai vardarbībai un nenāk no Dieva. [..]Mēs kā katoļu kopiena esam aicināti pasludināt visai mūsu planētas kopienai pilnībā un mīlestībā to, ka šīs skandalozās pārliecības un darbības, kas veicina dzimumu nevienlīdzību, ir elkkalpības formas un izpausmes. Kad elkkalpība zeļ, Dievs nav mūsu vidū. Mums ir jāienes tāds Dievs mūsu ikdienas dzīves centrā, kas mīl, rūpējas, ir radošs, tādējādi izskaužot visas dzimumu nevienlīdzības formas. Tikai tad Dievs būs klātesošs mūsu pasaulē kā līdzās Esošais, kā Māte, kā Tēvs, kā mūsu dievišķais žēlastības avots.Es aicinu Tevi, pāvest Francisk, uzklausīt sievietes mūsu baznīcā un pasaulē, kas raud satraukumā gadiem ilgi. Tikai radikāla (pašās saknēs) dzimumu vienlīdzība baznīcā un sabiedrībā sāks samazināt vardarbību, naidu un citas necilvēcības formas mūsu šodienas pasaulē.”  Pilns vēstules teksts šeit .      

 Tāpat no šā gada 18. līdz 20. septembrim Filadelfijas pilsētā ASV norisinājās sieviešu ordinācijas jautājumiem Romas Katoļu baznīcā veltīta konference – nedēļu pirms Romas Katoļu baznīcas pāvesta vizītes ASV. Konferencē pulcējās sieviešu tiesību aizstāvji no visas pasaules, un tās laiks nav izvēlēts nejauši, jo sievietes, kas darbojas Vispasaules sieviešu ordinācijas kustībā, arī šoreiz vēlas pievērst uzmanību tam, ka starp kristietības sludināto vēsti un baznīcas hierarhiju ir plaisa – tiek runāts par sieviešu un vīriešu vienlīdzību Katoļu baznīcā, tomēr sievietēm tiek liegtas tiesības darboties visās Katoļu baznīcas kalpošanas jomās, konkrēti – priesterībā. Konferences fokusā ir nepieciešamība pēc radikālām izmaiņām baznīcas struktūrās, un tās rīkotāji cer, ka viņu vēsts aizsniegs pāvestu Francisku un visu plašo baznīcu.       Sieviešu ordinācijas konferences tēma šogad ir – Dzimums, evaņģēlijs un globālais taisnīgums.       

WOW jeb Vispasaules sieviešu ordinācija (“Women’s Ordination Worldwide” http://womensordinationworldwide.org/) ir sieviešu kustība Romas Katoļu baznīcā, kas tika nodibināta 1996. gadā pirmajā Eiropas sieviešu sinodē Austrijā. WOW ir ekumeniska nacionālo un starptautisko grupu organizācija, kuras galvenā misija ir iestāties par sieviešu tiesībām tikt ordinētām Romas Katoļu baznīcā.      

Konferenci atbalsta ASV kustība “Sieviešu ordinācijas konference” (“Women’s Ordination Conference” http://www.womensordination.org/), un šāda globāla tikšanās notiek tikai trešo reizi pēdējo 15 gadu laikā. Konferences rīkotāji vēlas redzēt reformas Katoļu baznīcā.       Mērija Hanta (Mary E. Hunt) konferences sākumā runāja par to, ka feministes ir palīdzējušas attīstīt atbrīvošanās teoloģiju un ir mainījušas teoloģijas izpētes lauku no klēriķu, eklesiālās zinātnes uz laju un kopienas sfēru.       

Hanta runāja par darbu, kas sievietēm būtu jāpaveic: “Galvenais ir nevis tas, vai sievietes veiksmīgi kļūs par tām, par kurām vīrieši aizliedz mums būt, – vai tas būtu mūsu dabas/anatomijas vai viņu ierobežotās izpratnes dēļ par mūsu kopējo tradīciju, – drīzāk mums ir jāierauga, kādā veidā sieviešu marginalizācija, ko veikuši vīrieši (priesterībā vai citur) spēcina dažādu nevienlīdzību un netaisnības spēka struktūras visapkārt pasaulē.”        

Konferencē ar prezentāciju uzstājās arī pazīstamā Bībeles hermeneutikas teoloģe Šislere Fiorenza (Schüssler Fiorenza), kuras tēze bija par to, ka pāvests Jānis Pāvils II, pazīstams ar savu teicienu “sieviešu ģēnijs”, kā arī ar striktu sieviešu un vīriešu lomu nodalīšanu dzīvē un baznīcā, ir ietekmējies no sava laika Eiropas idejām, kas tika popularizētas pēckara Eiropā. Šī teoloģija saskaņā ar Fiorenzas teikto uzsvēra sievietē maternināti un balstās vispārējā pieņēmumā, ka vīrieši un sievietes ir būtiski atšķirīgi, bet papildina viens otru. Fiorenzasprāt, tagadējais pāvests Francisks ir pārņēmis Jāņa Pāvila II uzskatu par “sieviešu ģēnija” (“female genius”) izcelšanu. Bet šāda pieņēmuma atkārtošana nevar sevi īstenot nabadzīgo sieviešu realitātē.       

Tāpat konferencē tika radīta filma par trijām progresīvām katoļu mūķenēm “Radikālā žēlastība” (http://radicalgracefilm.com/), kuru cīņas par sieviešu līdztiesību Katoļu baznīcā ir radījušas tām milzu problēmas ar hierarhiju. Filmu paredzēts rādīt kopienās, kas ir ieinteresētas sociālā taisnīguma un nabadzības apkarošanas jautājumos.    

Avoti

http://ncronline.org/blogs/ncr-today/womens-ordination-conference-opens-philadelphia (skatīts 19.09.2015.)

http://radicalgracefilm.com/  (skatīts 19.09.2015.)

http://womensordinationworldwide.org/  (skatīts 19.09.2015.)

http://ncronline.org/blogs/ncr-today/theresa-kanes-message-pope-francis-eradicate-scandal-gender-inequality (skatīts 19.09.2015.)

http://www.womensordination.org/  (skatīts 19.09.2015.)   

Materiālu sagatavoja Aļesja Lavrinoviča  Korekcija – Milda Klampe