Konference „Sieviešu ordinācija 21. gadsimta kontekstā”

20. Sep, 2015


Šā gada 12. septembrī Rīgas Ev. lut. Lutera draudzē notika sieviešu ordinācijas Latvijā 40 gadu jubilejai veltīta konference. Konferences viesi bija ieradušies no dažādām pasaules valstīm, kurās sieviešu ordinācija ir atļauta jau vairākus gadu desmitus. Konference bija liels atbalsts Latvijā kalpojošām sievietēm, kuras mācītājas amata vietā var kalpot kā macītāja vietas izpildītājas, evaņģēlistes vai kapelānes slimnīcās un cietumā. Viesu vidū bija mācītājas no LELBĀL (Latvijas Ev. lut. baznīcas ārpus Latvijas) – arhibīskape Lauma Zuševica no ASV, prāveste Ieva Graufelde no Zviedrijas, māc. Gita Putce no Anglijas, diakone Laima Urdze no Vācijas, kā arī mācītājas no citām Eiropas valstīm; no Norvēģijas – Lise Tostrup Setek, Anne Dalen, Kirsten Almaas, no Zviedrijas – Tuulikki Byland, Inger Lise Olsen, Yvonne Steinwall, Zilgme Eglīte; no Vācijas Corneli Schlarb, Dorothea Heiland, Zanda Ofa.

      Svētku dievkalpojumā sprediķoja arhibīskape Lauma Zuševica par sēklu, kas krīt dažādās augsnēs (Mk 4:3b-9, 13-20).

      Pasākuma turpinājumā notika preses konference, kurā savu viedokli par sieviešu ordināciju izteica Ev. lut. Lutera draudzes māc. Linards Rozentāls, arhibīskape Lauma Zuševica, bīskape Jāna Jēruma-Grīnberga, māc. Ieva Puriņa, LU Teoloģijas fakultātes dekāne Dace Balode un evaņģēliste, cietuma kapelāne un LLSTA vadītāja Rudīte Losāne.

      Konferencē uzklausījām arī mūsu ciemiņu apsveikumus. Tad sekoja lekcijas, kuras lasīja Sally Barnes, „No melna uz balta: sieviešu ordinācija Anglijas baznīcā”, Martina Helmer-Pham Xuan, „Svētā ģimene un tās ietekme uz mūsdienu teoloģiju un baznīcu”, kā arī Linards Rozentāls, „Sieviešu ordinācija Dievs 9.0 perspektīvā”.

      Brīvākā atmosfērā notika svētku mielasts, kuru kuplināja Latvijā pazīstamie džeza mūziķi – Jolanta Gulbe un Deniss Paškēvičs.

      Svētku viesi varēja arī iegādāties skaistas krūzītes, kuras rotāja logo – Sieviešu ordinācijai Latvijā – 40, Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienībai – 20.

                LLSTA