Sieviešu ordinācijai 40 gadu jubilejas un LLSTA 20 gadu jubilejas dievkalpojuma sprediķis

19. Sep, 2015

Fotogrāfijā – garīdznieki pēc sieviešu ordinācijas 40. gadadienai un LLSTA 20. gadadienai veltītā svētku dievkalpojuma 12. septembrī Torņkalna Lutera baznīcā.


Sirsnīgs paldies visiem, kas piedalījās, atbalstīja un svētīja šo dienu kopā ar mums!

LELBĀL arhibīskapes Laumas Zušēvicas 12. septembra sprediķis šeit

 LLSTA