Francisks lūdz piedošanu itāliešu protestantiem

27. Jūn, 2015

Francisks lūdz piedošanu itāliešu protestantiem

Viduslaikos katoļu baznīca viņus vajāja tāpat kā raganas un burvjus: tagad pāvests Francisks oficiāli ir atvainojies valdiešu kopienai.

Francisks atvainojas protestantiem          

Pāvests Francisks Turīnas apmeklējumā atvainojās par to, ka katoļu baznīca Viduslaikos šajā reģionā vajāja protestantus. Viduslaikos valdieši tika izslēgti no baznīcas un vajāti kā ķeceri. “No katoļu baznīcas puses es lūdzu piedot par nekristīgu, jā, pat necilvēcīgu izturēšanos, ko mēs pret jums vērsām. Kristus vārdā piedodiet mums!” teica katoļu baznīcas galva Turīnas valdiešu baznīcā.”       

Valdiešu baznīca izveidojās pirms 800 gadiem. Tās dibinātājs, turīgs franču tirgotājs Pēteris Valdess, izšķīrās par dzīvi radikālā nabadzībā un sludināja šo dzīves veidu iepretī sava laika baznīcas greznībai un korumpētībai. Viņš noraidīja baznīcas hierarhiju un klēra monopoltiesības uz Bībeles interpretēšanu. Vēl 300 gadu pirms Lutera valdieši cīnījās pret amatu pirkšanu baznīcā un atlaidu tirgu. Tādēļ viņi piedzīvoja niknas vajāšanas, kuru mērķis bija viņu fiziska iznīdēšana.        

“Ja mēs domājam par savu vēsturi, mēs nevaram citādi kā vien noskumt, redzot konfliktus un vardarbību, kas tika darīta savas ticības vārdā,” teica Francisks.

Vai tikai baznīciska kopiena?         

Attiecības ar katoļu draudzēm gadu gaitā ir normalizējušās, tomēr itāliešu protestanti norādīja, ka oficiālos Romas katoļu paziņojumos viņi netiek līdzīgi luterāņiem saukti par baznīcu, bet gan par baznīcisku kopienu. Valdiešu mācītājs Bernardini tieši vērsās pie pāvesta: “Mēs nekad neesam sapratuši, ko šis jēdziens nozīmē. Pusbaznīca? Baznīca, kas nav baznīca? Mēs domājam, ka te būtu jāiet tālāk. Labs iemesls tam būtu 2017. gads, kad svinam Reformācijas 500 gadus.”      

Turīnā Francisks runāja par valdiešu baznīcu pavisam pašsaprotami. Viņa apmeklējums un atvainošanās ir spēcīgi ekumeniski signāli, lai arī viņš atzina: “Vienotība kā Svētā Gara auglis nenozīmē uniformitāti. Brāļus un māsas vieno kopīga izcelsme, bet tas nenozīmē, ka mēs esam vienādi.” Šobrīd valdiešu baznīca apvieno gandrīz 100 000 ticīgo visā pasaulē, no kuriem lielākā daļa dzīvo Itālijā.   Nožēla par Jana Husa nogalināšanu        

 Atvainošanās valdiešiem ir jau otrais gadījums, ar ko Francisks distancējas no baznīcas rīcības pagātnē. Arī nesen, jūnija vidū, viņš publiski izteica “dziļu nožēlu par Jana Husa nežēlīgo nāvi”. Jans Huss, baznīcas reformētājs, tika sadedzināts 1415. gadā Konstances koncilā.  Pāvests saredz tālākas sadarbības iespējas       

Turīnā pāvests izteicās, ka attiecībā uz tālāko nākotni, lai arī pastāvot būtiskām atšķirībām antropoloģiskos un ētiskos jautājumos, tam nevajadzētu kavēt abu baznīcu sadarbību. Gan katoļiem, gan valdiešiem vajadzētu kopā uzņemties rūpes par nabadzīgajiem un izstumtajiem. Tās jau sadarbojas, piemēram, starpkonfesionāla Bībeles tulkojuma veidošanā, kā arī kopīgā aicinājumā cīnoties pret sievietēm veikto vardarbību.

LLSTA