Ticībā balstītās organizācijas izdod paziņojumu Cilvēktiesību padomē: „Kopīgs redzējums, kā sargāt meiteņu un sieviešu cieņu”

25. Jūn, 2015

Ticībā balstītās organizācijas izdod paziņojumu Cilvēktiesību padomē

„Kopīgs redzējums, kā sargāt meiteņu un sieviešu cieņu”

Ženēva, 17.06.2015.         

Ticībā balstītās organizācijas ir izdevušas kopīgu paziņojumu, lai veicinātu sieviešu tiesības un apsūdzētu uz dzimumu balstītu vardarbību ANO Cilvēktiesību padomes 29. sesijā. Kopīgā pasākumā PLF un “Islāma palīdzība pasaulē” (“Islamic Relief Worldwide” – “IRW”) organizēja paneļdiskusiju, lai apspriestu, kā ticīgo kopienas var aizstāvēt sievietes un meitenes.        

„Lai gan mēs nākam no dažādām reliģiskām tradīcijām, mums ir kopīga vīzija, lai pasargātu sieviešu un meiteņu cieņu un tiesības,” teikts paziņojumā. To ir parakstījusi PLF, Pasaules baznīcu padome, “IRW” un Pasaules “YWCA”.        

„Mēs apzināmies, ka reliģiska pārliecība var kļūt ne tikai par šķērsli, bet arī par iedvesmas avotu, runājot par dzimumā balstītu vardarbību,” teikts tālāk paziņojumā jautājumā par „tīšiem sagrozījumiem” un „reliģisko tekstu un tradīciju nepareizu interpretāciju”.       

Paziņojums mudina Cilvēktiesību padomi apsvērt ticībā balstītās organizācijas kā partnerus, lai runātu par dzimumā balstītu vardarbību un aizstāvētu sieviešu tiesības, un lai radītu vietu sadarbībai starp ticībām, veicinot cilvēktiesības. Sievietes vēršas pie reliģiskajām autoritātēm       

Šajā pasākumā dažādu organizāciju pārstāvji apsprieda sieviešu tiesību realitāti un vardarbību pret sievietēm un meitenēm, ko viņi pieredz savā ikdienas darbā.       

„Baznīca svētīja viņu vienību bez kādiem aizspriedumiem,” stāstīja Olga Čiveve, PBP pārstāve no Kongo Demokrātiskās Republikas par kādu pusaugu meiteni, kuru piespieda pamest skolu un apprecēties ar divreiz vecāku vīrieti. „Kad viņas vīrs sāka viņu izmantot, viņai nebija, kur iet. Vai lai viņa meklē palīdzību tajā pašā baznīcā, kura pirms tam svētīja viņu laulību?”         

„Viņām ir tādi paši sapņi”         

„Jaunām sievietēm šajā reģionā ir tādi paši sapņi: izglītība, laba veselība un cilvēktiesības,” tā Hendrika Okondo, Pasaules “YWCA” HIV AIDS globālās programmas menedžere. „Bet kultūra nosaka dzimumu normas.”         

Malaija Harpere, ANO AIDS Dzimumu līdztiesības un dažādības vadītāja, uzsvēra nepieciešamību strādāt ar un caur ticības kopienām un to, ka ticības kopienām jāiestājas pret dzimumā balstītu vardarbību. „Tradicionālajās sabiedrībās sievietes, visticamāk, neies uz formālo tiesu, bet vērsīsies pie tradicionālajiem vadītājiem,” viņa teica.       

„Mums ir jāatšķir kultūra un reliģija,” teica Imana Sandra Perteka, “IRW” vecākā dzimumu politikas padomniece. „Cilvēktiesības ir jāsaredz kā Dieva dotas pamattiesības. Raksti dod mums pamatu, lai mēs apšaubītu uzspiestās laulības un uz dzimumu balstītu vardarbību, un lai aizstāvētu bērna tiesības.”       

Elēna Noienfelde, PLF Sievietes baznīcā un sabiedrībā programmas vadītāja, pieprasīja arī atzīt cilvēktiesību pārkāpumu teoloģiskajā valodā. „Kā mēs noskaidrojām, apspriežot PLF rīcības plānu „Baznīcas saka nē vardarbībai pret sievietēm”, mums ir jāsauc šī vardarbība īstajā vārdā,” viņa teica. „Tas ir kaut kas pret Dieva gribu, tātad, teoloģiski runājot, tas ir grēks.” 

Foto: LWF/C.Kästner

No angļu valodas tulkojusi LELBāL mācītāja Ieva Puriņa

Korektore Mag. Theol. Milda Klampe

Avots: Lutheran World Federation