Spēcīgāka iesaiste dara Luterāņu kopienu sajūtamu – ģenerālsekretāra Junga ziņojums Padomei

25. Jūn, 2015

Spēcīgāka iesaiste dara Luterāņu kopienu sajūtamuĢenerālsekretāra Junga ziņojums PadomeiŽenēva, 18.06.2015.         Pasaules luterāņu federācijai ir jāturpina augt savā dinamiskajā iesaistē, kas ir devusi iespēju luterāņiem kalpot miljoniem cilvēku visā pasaulē un padziļināt attiecības, kas padara kopienu reālu, mudināja PLF ģenerālsekretārs Rev. Dr. Martins Junge.       Atklājot Padomes, PLF pārvaldes institūcijas starp asamblejām, tikšanos no 18. līdz 22. jūnijam Ženēvā, Junge savā ziņojumā teica, ka PLF nav iemesla pauzei tās izaugsmē.        „Redzot miljoniem acu pāru, kas lūkojas uz PLF kā cerības un spēcinājuma avotu, mums nav iemesla novērsties no viņiem laikā, kad esam aizņemti paši ar sevi,” teica Junge.       Savā plašajā ziņojumā par PLF darbu pēdējā gadā ģenerālsekretārs informēja par svarīgāko dažādās aktivitātēs, kas ir apliecinājušas kopienas dzīvo liecību pasaulē. Viņš teica, ka daudzas baznīcas sastopas ar izaicinājumu nodrošināt teoloģisku izglītību lajiem un mācītājiem realitāšu un kontekstu maiņu laikā, kas izvirza jaunas pieejas. Junge atzīmēja, ka savās daudzās vizitācijās, apmeklējot dalībbaznīcas, viņš ir sastapies ar daudziem indivīdiem, zinātnisko pētījumu veicējiem, brīvprātīgajiem un baznīcu vadītājiem, kuru tikšanās ar PLF ir mainījusi viņu dzīvi un sekmējusi ticības pieredzes pieaugšanu.        „PLF pievieno kaut ko ļoti pamatīgu mūsu izpratnei par ticīgā un baznīcas būtību. PLF piedāvā dimensiju, ko baznīcas un cilvēki pašu spēkiem nevarētu ieraudzīt un aptvert,” viņš uzsvēra. Augošā sadarbība       Runājot par PLF humāno palīdzību un ilgtermiņa attīstības darbu, Junge teica, ka kalpošana bēgļiem un tiem, kas ir krīzes situācijās tādās valstīs, kā, piemēram, Dienvidsudāna, Sīrija un Centrālāfrikas Republika, ir pārmainījusi dzīves diviem miljoniem cilvēku, par 80% vairāk nekā pirms diviem gadiem. Ir pieaugusi sadarbība ar ilglaicīgiem partneriem, sevišķi Apvienoto Nāciju Augsto komisāru bēgļu jautājumos, un ir jaunas vienošanās ar organizācijām, tādām, kā, piemēram, “Islāma palīdzība pasaulē” (“Islamic Relief Worldwide”).       Šīs augošās kalpošanas laikā Luterāņu kopiena ir atbalstījusi apmācību un attīstības programmas kapacitātes dalībbaznīcām un PLF atbalstītus projektus 54 dalībbaznīcās. Kopienā jūtama vitalitāte, par ko luterāņiem jāpateicas Dievam, teica Junge. „Kā gan citādi kāds var izskaidrot dalībbaznīcu augošo sadarbību, viņu kopīgo kalpošanu bēgļiem, pārvietotajiem un marginalizētajiem?” viņš jautāja. Reformācijas atcere       Ģenerālsekretārs ziņojumā koncentrējās arī uz aktivitātēm, kas saistītas ar Reformācijas 500 gadu jubileju un Divpadsmito asambleju. Viņš atzīmēja iniciatīvu, kas turpinās, – „Sievietes kustībā” (“Women on the Move”), kura svin sieviešu ieguldījumu Reformācijā, un Globālo jauno reformatoru tīklu (The Global Young Reformers’ Network) un tā starptautisko konferenci šā gada augustā.       Viņš pateicās PLF ekumeniskajiem partneriem par divpusējo dialogu sadarbības turpināšanai un atbalstu „PLF apņēmības īstenošanai Reformācijas atceri svinēt ar ‘ekumeniskās atskaites izjūtu’”. Izaicinājumi un tālākā virzība       Tomēr vēl ir finansiāli un ar attiecībām saistīti izaicinājumi, ar kuriem PLF jāturpina strādāt, Junge teica. Atsaucoties uz Augustas Viktorijas slimnīcu Austrumjeruzālemē, viņš ziņoja par krietni uzlabojušos finansiālo situāciju. Junge uzsvēra nepieciešamību proaktīvi pievērsties finanšu tirgus nepastāvībai, kas apdraud PLF ilgtspēju.       Junge uzsvēra nepieciešamību vitalitātes turpināšanai Luterāņu kopienā, par spīti turpmākajiem izaicinājumiem. „Tā kā mēs esam tiktāl tikuši un turpinām attīstīties, un dinamiski iet uz priekšu katru dienu, soli pa solim, nav iemesla nospiest pauzes pogu tagad,” viņš piebilda.  

No anglu valodas tulkojusi LELBāL mācītāja Ieva Puriņa

Korektore Mag. Theol. Milda Klampe

Avots: Lutheran World Federation