PLF Padome ieceļ jaunus direktorus Misijas un attīstības un Pasaules kalpošanas departamentiem

25. Jūn, 2015

PLF Padome ieceļ jaunus direktorus Misijas un attīstības un Pasaules kalpošanas departamentiemStiprinot holistisko misiju un humanitāro palīdzību  

Ženēva, 19.06.2015.       

PLF Padome ir iecēlusi Mariju Immonenu par jauno Pasaules kalpošanas departamenta (DWS) direktori un Rev. Dr. Fidoanu Mvombeki par Misijas un attīstības departamenta (DMD) direktoru.       

Immonena, kas bija pagaidu Pasaules kalpošanas direktore kopš 2014. gada septembra, kļūst par pirmo sievieti vadītāju PLF starptautiskā atzara humanitārajai palīdzībai un attīstībai. Padome viņu apstiprināja uz sākotnējo piecu gadu termiņu 19. jūnija sesijā.      

PLF Pasaules kalpošanā ir 5000 nodarbināto, kas strādā ar vietējiem un starptautiskiem partneriem, lai atvieglotu ciešanas, cīnītos pret netaisnību un nabadzību, palīdzot 2 miljoniem cilvēku 30 valstīs.Immonena ir Somijas evaņģēliski luteriskās baznīcas (ELCF) locekle, un viņas iepriekšējā pieredze ir saistīta ar attīstības un cilvēktiesību jomu. Pirms viņa 2014. gada septembrī ieņēma pagaidu direktores amatu, kopš 2014. gada aprīļa viņa strādāja par PLF Pasaules kalpošanas globālo programmu koordinatori. No 2003. gada līdz 2007. gadam viņa Austrumāfrikas programmas nodaļā darbojās ar cilvēktiesību, dzimumu un miera jautājumiem.      

No 2008. gada līdz 2014. gadam viņa strādāja Somijas Evaņģēliski luteriskajā misijā par Attīstības sadarbības direktori, bet no 1999. līdz 2003. gadam – par attīstības koordinatori.     

 Immonena ir kalpojusi kā PLF Padomes locekle, Pasaules kalpošanas komitejas locekle, ELCF Starptautisko attiecību padomē un ACT alianses un Ekumeniskās aizstāvības alianses valdē.      

Viņai ir maģistra grāds angļu valodā un Attīstības studijās, iegūts Helsinku universitātē, un grāds vadībā un menedžmentā, iegūts Helsinku biznesa koledžā. Pirms viņas no 2006. gada līdz 2014. gada septembrim Pasaules kalpošanas direktors bija Rev. Eberhards Hitclers no Vācijas.Tanzānijas teologs Mvombeki      

DMD holistiskās misijas mērķis iekļauj atbalstu PLF dalībbaznīcām, pasludinot evaņģēliju, aizstāvot taisnīgumu un mieru, atbalstot baznīcas tīklu un attiecību veidošanu. Departaments palīdz baznīcām dalīties to resursos un prasmēs, nodrošina mācības un kapacitātes celšanu, kā arī finansiālo palīdzību.      

Jaunieceltais DMD direktors Mvombeki šobrīd kalpo kā Apvienotās evaņģēliskās misijas (UEM – Baznīcu kopiena trijos kontinentos) ģenerālsekretārs Vācijā, Vupertālē. Viņš nāk uz PLF ar savu teoloģisko pieredzi, plašu ekspertīzi finanšu menedžmentā un organizatorisko vadību reģionālā un globālā līmenī.      

Būdams Tanzānijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (ELCT) ordinēts mācītājs, Mvombeki pievienojās UEM 2005. gadā kā Evaņģelizācijas izpildsekretārs un uzņēmās ģenerālsekretāra pienākumus 2006. gadā. Pirms tam četrus gadus viņš bija ELCT Bukobas Ziemeļrietumu diecēzes ģenerālsekretārs.     

 Viņš ir Vācijas protestantu baznīcas (EKD) padomes loceklis un pirms tam ir kalpojis bankas “Oikocredit”, Globālā fonda cīņai ar AIDS, tuberkulozi un malāriju un Tanzānijas koalīcijas par parādu un attīstību padomē.Viņam ir doktora grāds Bībeles studijās, iegūts Sentpolas Lutera seminārā, Minesotā un maģistra grāds biznesa administrācijā, iegūts Kalifornijas Krasta universitātē.      

Pirms Mvombeki kā DMD direktors kopš 2013. gada septembra līdz 2015. gada janvārim šajā amatā kalpoja Rev. Dr. Karloss Boka no Brazīlijas. Kā pagaidu direktors šobrīd DMD vada mācītājs Rev. Dr. Silvio Šneiders no Brazīlijas. Foto: LWF/Helen Putsman LWF/Helen Putsman

No anglu valodas tulkojusi LELBāL mācītāja Ieva Puriņa

Korektore Mag. Theol. Milda Klampe