“Apustuliskās sievietes, apustuliskā autoritāte: transfigurējot vadību mūsdienu draudzē” – īss grāmatas apskats

24. Jūn, 2015

Īss grāmatas apskats

Apostolic Women, Apostolic Authority: Transfiguring Leadership in Today’s Church. 2010.*

 (“Apustuliskās sievietes, apustuliskā autoritāte: transfigurējot vadību mūsdienu draudzē”). 

      Minētā grāmata ietilpst grāmatu sērijā “Kenterberijas anglikānisma studijas”.

      Kā raksta mācītāja Barbara Harisa, šajā grāmatā eseju veidā ir piedāvāts pamatots un pārliecinošs arguments par to, ka sievietes dod īpašu ieguldījumu pārraudzības kalpošanā. Autori līdzdala gan savu pozitīvo, gan negatīvo pieredzi draudzēs, kā arī raksta par mūsu laikmeta realitātēm. Grāmatā “Apostolic Women, Apostolic Authority” tiek iztirzāti bibliskie, teoloģiskie un ekleziālie argumenti, kas apliecina sieviešu iecelšanu pārraudzības amatos. Tāpat atsevišķi raksti grāmatā ir veltīti tam, lai aprakstītu to, kādām īpašībām, iemaņām, pieredzei un sagatavotībai vajadzētu piemist nākotnes sievietēm vadošajos amatos draudzēs.

Grāmata ir strukturēta četrās lielās daļās:

1. Raksti un tradīcija.

2. Līderība un ekleziāla autoritāte.

3. Sastopoties ar pārmaiņām.

4. Nākotnes iezīmes.

Ar grāmatas saturu var īsumā iepazīties arī “google books” interneta vietnē .

* Ievērojot to, ka tā tika izdota jau gandrīz pirms pieciem gadiem, iespējams, dažus no grāmatā esošajiem rakstiem, kas pauž cerības sievietēm tikt apstiprinātām bīskapu amatos, var uzskatīt par pravietiskiem un piepildītiem, jo, kā zināms, 2014. gada nogalē Anglikāņu baznīcas vadība ir nobalsojusi par to, ka arī sievietes Anglikāņu baznīcā varēs pretendēt uz episkopālajiem amatiem. Turklāt jau 2015. gada janvārī Anglikāņu baznīca ordinēja pirmo sievieti bīskapi – Libiju Leinu.