Lauma Zušēvica tika konsekrēta par LELBĀL arhibīskapi!

26. Apr, 2015

 Lauma Zušēvica tika konsekrēta par LELBĀL arhibīskapi!

Šā gada 19. aprīlī Lauma Zušēvica tika konsekrēta par LELBĀL arhibīskapi, kas turpinās Elmāra E. Rozīša kalpošanu. Arhibīskapes konsekrācijas dievkalpojums norisinājās Milvokos (WI), “Mount Zion” luterāņu baznīcā. 

Fotogrāfijas no konsekrācija dievkalpojuma var apskatīt šeit – lelba.org

Konsekrācijas dievkalpojuma video ieraksts:

Ziņojums no  LELBĀL Virsvaldes viceprezidenta, Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Jura Cilņa:

“Vēlēšanu procesu beidzot, [2014.] gada oktobrī, vēlēšanu komisija konstatēja, ka prāv. Lauma Zušēvica ieguvusi 140 no iespējamām 205 balsīm, un ir ievēlēta par Latvijas Ev. Lut. Baznīcas ārpus Latvijas bīskapi. LELBĀL Virsvalde rezultātu apstiprinājusi, par viņas amata apzīmējumu nosakot ‘archibīskape’. Bīskape ir vispārējs garīgais amats, toties ‘archibīskape’ ir specifiskais administratīvais amata apzīmējums, kuru piešķir Baznīcas Virsvalde. Līdzšinējais archibīskaps Elmārs E. Rozītis vēlreiz nekandidēja un viņa pilnvaras beigsies ar jaunās archibīskapes amatā ievešanu. Vēlēšanu komisija izteic atzinību ievērojamiem garīdzniekiem, kuri arī kandidēja – prāv. Dr. Andrim Abakukam un prāv. emer. Dr. Fritz T. Kristbergam.”

 

LLSTA redakcija

Foto:  Edvīns Erkmanis

Avots: LELBĀL ziņas http://www.lelba.org/lv/?timeZone=Europe/Berlin