LLSTA sveic Daci Balodi ar ievēlēšanu LU Teoloģijas fakultātes dekānes amatā!

18. Apr, 2015

Šā gada 17. aprīlī Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē notika fakultātes dekāna vēlēšanas, kurās Teoloģijas fakultātes dome ievēlēja par jauno dekāni asoc. prof. Dr. theol. Daci Balodi (kas ir arī LLSTA biedre)!
“Par” Daces Balodes kandidatūru nobalsoja 16 (no 17) klātesošiem locekļiem.

“Dace ir Latvijas vēsturē pirmā sieviete, kas stājas TF dekāna amatā. Pirmais TF dekāns vēsturē, kurš nav ordinēts garīdznieks. Un pirmais dekāns, kurš ievēlēšanas brīdī saņēmis tik nedalītu domes atbalstu,” vēsta pašreizējais LU TF dekāns Ralfs Kokins, kas nokalpoja dekāna amatā 8 gadus.

Dace Balode studējusi evaņģēlisko teoloģiju Bernē (Šveicē) un ieguvusi doktora grādu Tartu univeristātē (Igaunijā). Patlaban Dace Balode ir asociētā profesore bibliskajā teoloģijā, LZP eksperte teoloģijas un reliģiju zinātnes jomā, LU Teoloģijas fakultātes Teoloģijas un reliģiju zinātnes bakalaura programmas direktore, Teoloģijas un reliģiju zinātnes promocijas padomes priekšsēdētāja.Foto: no LU mājas lapas www.lu.lv