Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes absolvente ordinēta par mācītāju Vācijā

13. Mar, 2015

 Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes absolvente ordinēta par mācītāju Vācijā.

2015. gada 22. februārī Hamburgas un Lībekas bīskape Kirstena Fērsa ordinēja amatā sešus jaunos garīdzniekus – četras mācītājas un divus mācītājus. Svinīgajā dievkalpojumā Hamburgas–Altonas Sv. Trīsvienības baznīcā viņi deva solījumu kalpot mācītāja amatā saskaņā ar Svētajiem Rakstiem un evaņģēliski luteriskās baznīcas ticības apliecībām.

Ordinācijas dievkalpojumā viņiem tika piešķirtas mācītāja tiesības: sludināt Dieva Vārdu, pārvaldīt Sakramentus un glabāt bikts noslēpumu. Pēc teoloģijas studijām un divarpus gadus ilgas praktiskās apmācības draudzes darbā (vikariāta) jaunie mācītāji un mācītājas nu sāk savu patstāvīgo kalpošanu Ziemeļvācijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā.

Dievkalpojumā tika ordinēta arī Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes absolvente Zanda Ofa (Ohff). Viņa kalpo Velingsbuteles Lutera draudzē Hamburgā, Vācijā.

 Foto: Helmut Brauer