Vadībai būtu jāveicina vienotība, saka krievu luterāņu arhibīskaps Brauers

2. Mar, 2015

Vadībai būtu jāveicina vienotība, saka krievu luterāņu arhibīskaps Brauers

Solidaritāte samierināšanai un mieram Ukrainā

Arhibīskaps Dītrihs Brauers, kas nesen konsekrēts par Evaņģēliski luteriskās baznīcas Krievijā galvu (ELCR), teic, ka arhibīskapa loma ir sarežģīta, lai savienotu plašās baznīcas divas daļas ar dažādām tradīcijām, vēsturi un garīgumu.

Runājot ar PLF pēc viņa konsekrācijas 8. februārī Maskavā, Brauers apliecināja savu apņemšanos turpināt veicināt vienotību ELCR, kas ietver divas reģionālās baznīcas – Eiropas Evaņģēliski luterisko baznīcu Krievijā (ELCER) un Evaņģēliski luterisko baznīcu Urālos, Sibīrijā un Tālajos Austrumos (ELKUSFO). “Par spīti atšķirībām, mēs esam vienoti savā kopīgajā vēsturē un baznīcas struktūrā,” viņš teica. “Tādēļ arhibīskaps ir ļoti nozīmīga figūra, kas savieno abas puses un sniedz svarīgu ieguldījumu baznīcas vienotībā,” Brauers piebilda.

Brauers tika ievēlēts par ELCR arhibīskapu baznīcas sinodē pagājušajā septembrī. Līdz tam viņš bija ELCER bīskaps un interim Krievijas Luteriskās baznīcas arhibīskaps, kuras draudzes plešas starp Maskavu un Vladivostoku. Viņš seko šajā amatā arhibīskapam Augustam Krusem, kas devies pelnītā atpūtā.

Attiecības ar kaimiņu baznīcu Ukrainā

Jaunais arhibīskaps apsprieda arī attiecības ar kaimiņu māsu baznīcu – Vācu evaņģēliski luterisko baznīcu Ukrainā (GELCU), sevišķi šajā vardarbīgajā politiskajā cīņā Ukrainā, kur iesaistījušies prokrieviski partizāni. “Evaņģēliski luteriskā baznīca Krievijā ir vienmēr mēģinājusi atbalstīt māsu kontaktus ar Vācu evaņģēliski luterisko baznīcu Ukrainā,” teica Brauers. Viņš norādīja, ka šā gada 6. martā Pasaules lūgšanu dienas dievkalpojumos luterāņu baznīcās Krievijā iekļaus lūgšanas par mieru un samierināšanos ar Ukrainu.

Tiek plānots, ka 2016. gadā tiks atjaunota pilna laika teoloģiskā izglītība ELCR Teoloģijas seminārā Sanktpēterburgā, kur tiks aicināti arī ukraiņu studenti, viņš atzīmēja. Pēc 2014. gada referenduma, kas pievienoja Krimu Krievijas Federācijai, septiņām luterāņu draudzēm Krimā Evaņģēliski luteriskās baznīcas Krievijā un citās valstīs bīskapu padome ieteica palikt Ukrainas baznīcas jurisdikcijā. Par spīti politiskajām pārmaiņām, iekšējos lēmumus par piederību vienai vai otrai luterāņu baznīcai “Krimas draudzes pieņems pašas un neatkarīgi”, piebilda arhibīskaps.

ELCROS federācija sagrupē kopā ELCR, ELKUSFO un citas reģionālās luteriskās baznīcas Baltkrievijā, Gruzijā, Kazahstānā, Kirgizstānā, Ukrainā un Uzbekistānā.

Luterāņu liecība Krievijas sabiedrībā

Par luterāņu baznīcas liecību Krievijas sabiedrībā šodien, Brauers teica, ka ELCR ekumeniskā iesaiste – ar Krievijas pareizticīgo baznīcu no vienas puses un ar citām protestantu kustībām no otras – ir svarīgs ieguldījums. Tā ir arī “modernās teoloģijas baznīca”, kas arvien darbojas, lai darītu luterāņu teoloģiju pieejamu vietējā valodā. “Mūsu vietējie teologi publicē grāmatas krievu valodā un tulko vācu luterāņu teologu darbus,” viņš atzīmēja. Baznīca organizē arī teoloģiskus seminārus un veido radioprogrammu par luterāņu teoloģiju.

ELCR ir valsts kultūras dzīvē redzama baznīca, Brauers izskaidroja. “Tā ir vieta, kur attīstīties baznīcas mūzikai un kultūrai: visās pilsētās, kur mums ir vēsturiskas celtnes un ērģeles, mēs piedāvājam baznīcas mūzikas koncertus. Tas ir milzīgs pienesums Krievijas kultūras dzīvei,” viņš piebilda.

Luterāņu kopienas piedalīšanās

PLF Brauera konsekrācijā pārstāvēja Centrāl- un Austrumeiropas viceprezidents bīskaps Dr. Tomāšs Fabinī (Ungārija), kas pasniedza apsveikuma vēstuli no PLF ģenerālsekretāra Rev. Martina Junges.

Ģenerālsekretārs apliecināja Braueram Luterāņu kopienas pavadību un atbalstu, viņam uzņemoties vadību pār ģeogrāfiski visplašāko PLF dalībbaznīcu. “Jūsu kā Krievijas Eiropas daļas bīskapa pienākumi ir dažādi un izaicinoši,” Junge rakstīja Braueram. “Šajos plašumos gaidas uz arhibīskapu un viņa klātbūtni ir milzīgas,” viņš piebilda.

Brauera konsekrāciju Krievijas galvaspilsētas Sv. Pētera un Sv. Pāvila Evaņģēliski luteriskajā katedrālē apmeklēja ELCROS un citu Eiropas baznīcu vadītāji, kā arī Krievijas valdības pārstāvji. ELCROS pievienojās PLF 1989. gadā. Tās reģionālās baznīcas aptuveni 450 draudzēs apvieno vairāk nekā 70 000 luterāņu.

Ziņa sagatavota pēc PLF sniegtas informacijas http://www.lutheranworld.org

Foto: ELCROS
Dr Thilo Fitzner Dr Thilo Fitzner LCCN/Felix Samari

 No anglu valodas tulkojusi LELBāL mācītāja Ieva Puriņa

Korektore Mag. Theol. Milda Klampe