“Pievienoties, ieguldīt, piedalīties” – Refomācijas svinību darbības vietne PLF dalībbaznīcām

24. Feb, 2015

 “Pievienoties, ieguldīt, piedalīties”

Refomācijas svinību darbības vietne PLF dalībbaznīcām

Ženēva, 04.02.2015.

PLF dalībbaznīcām visā pasaulē tagad ir iespēja “pievienoties, ieguldīt un piedalīties” Reformācijas 500 gadu svinībās šim nolūkam nupat atklātajā PLF mājaslapā – http://2017.lutheranworld.org/

Mājaslapa, ko atklāja 4. februārī, iezīmē sākumu 2015. – 2017. gada periodam, ko PLF ir veltījusi Reformācijas atcerei.

“Šī darbības vietne noteikti kalpos kā iedvesma baznīcām, domājot par to plāniem un programmām, un kā instruments, lai savienotos ar PLF dalībbaznīcām visā pasaulē to interešu kontekstā,” teica PLF ģenerālsekretārs Rev. Martins Junge.

Savā vēstulē PLF dalībbaznīcām ģenerālsekretārs iedrošina baznīcas izmantot šo iespēju, lai iesaistītos Reformācijas atceres pasākumos visā pasaulē:  * izraugot jauniešus, kas var piebiedroties “Globālajam jauno reformatoru tīklam”, kas jau darbojas un tiksies šā gada augustā Vitenbergā, Vācijā; * izmantojot sagatavotos bukletus par Reformācijas svinībām, lai iesaistītos vietēja mēroga teoloģiskajās sarunās ar divpusējiem partneriem; * piedāvājot stāstus par sievietēm – lajiem vai ordinētām, teoloģēm vai līderēm sabiedrībā, kas ir radījušas pārmaiņas vietējās baznīcās; * izmantojot ziņojumu “No konflikta līdz komūnijai – luterāņu un katoļu kopīgā Reformācijas atcere 2017. gadā”, lai iesaistītos vietēja mēroga ekumeniskās sarunās; * nodrošinot, lai katra PLF dalībbaznīca iestāda savu koku Lutera dārzā Vitenbergā līdz 2017. gadam; * piedaloties Pasaules izstādē Vitenbergā 2017. gadā, lai apliecinātu, ka Reformācija ir kļuvusi par “pasaules pilsoni”.  

Mājaslapa uzsver šo faktu, ka Reformācija ir kļuvusi par “pasaules pilsoni” un ir iesakņojusies daudzos dažādos kontekstos. Ar šo darbības vietni PLF piedāvā iespējas, kas ir labi sākumpunkti luterāņu baznīcām visā pasaulē, lai “pievienotos, ieguldītu un piedalītos” 2017. gada svinībās, kas ir izklāstītas jaunajā mājaslapā, pabeidza Junge.

Baznīcas var sūtīt savus 2017. gada plānus, izmantotos avotus, projektus un kalendāros grafikus Rev. Annei Burghardei, PLF ekumenisko attiecību sekretārei.

Ziņa sagatavota pēc PLF sniegtas informacijas http://www.lutheranworld.orgLCCN/Felix Samari

No anglu valodas tulkojusi LELBāL mācītāja Ieva Puriņa

Korektore Mag. Theol. Milda Klampe