No konflikta līdz komūnijai – luterāņu un katoļu dialoga dokuments, tuvojoties Reformācijas 500. gadskārtai

16. Jan, 2015


        Tuvojoties Reformācijas 500-gadei, kas iekrīt 2017. gadā, ir tapis svarīgs luterāņu un katoļu kopīgi izstrādāts dokuments – “No konflikta līdz komūnijai”. Luteriskās Banīcas pusē dokumenta izstrādē un saskaņošanā piedalījusies PLF (Pasaules Luterāņu Federācija), Katoļu Baznīcas pusē – Pontifikālās kristiešu vienotības veicināšanas padome.

       “2017. gadā katoļu un luterāņu kristieši vēlas palūkoties atpakaļ uz pagātnes notikumiem, kas norisinājās pirms 500 gadiem, un ierādīt Jēzus Kristus evaņģēlijam tā centrālo vietu. Evaņģēlijs ir jāsvin un jādara zināms mūsu laikmeta cilvēkiem, lai pasaule ticētu, ka Dievs atdod Sevi Pašu cilvēku dēļ un aicina mūs uz sadraudzību ar Sevi Pašu un Dieva draudzi. Tieši šeit ir mūsu prieks – mūsu kopējā ticībā.

       Pie šī prieka pieder arī spēja izšķirt, paškritiska palūkošanās uz sevi pašiem, ne tikai vēstures gaitā, bet arī šodien. Mēs, kristieši, pilnīgi noteikti neesam vienmēr bijuši uzticīgi evaņģēlijam; pārāk bieži esam pakļāvuši sevi apkārtējās pasaules domāšanas un uzvedības paraugam. Atkārtojoties jāsaka, mēs esam traucējuši labās ziņas izplatībai par Dieva žēlastību.

       Gan kā indivīdiem, gan kā ticīgo saimei mums ir nepārtraukti nepieciešama grēku nožēla un reformas, ko ierosina un vada Svētais Gars. „Kad mūsu Kungs un Meistars, Jēzus Kristus, teica „Nožēlo grēkus,” Viņš vēlējās, lai visa ticīgā dzīve būtu grēku nožēlas dzīve.” Šādi sākas Lutera 95 tēžu teksts 1517.gadā, kas aizsāka Reformācijas kustību.” /No dokumenta “No konflika līdz komūnijai”  ievada daļas/

       Uz doto brīdi dokuments nav pieejams latviešu valodā, tomēr ar dokumentu angļu valodā var iepazīties (un lejupielādēt)  šeit.

Aļesja Lavrinoviča