Dievkalpojums Beļģijā ar māc. Ievas Puriņas piedalīšanos

15. Dec, 2014

Šā gada 14.decembrī Beļģijas latviešu evaņģēliski luteriskajā draudzē norisinājās svinīgs trešās Adventes dievkalpojums un koncerts, kurā sludināja LELBāL mācītāja Ieva Puriņa, kas šobrīd kalpo Latvijā. Ar Ziemassvētku dziedājumiem priecēja Briseles latviešu vokālā grupa UGUNIS Vitas Timermanes-Mooras vadībā, pie ērģelēm bija Ivars Spriņģis. Dievkalpojums un koncerts norisinājās Zviedru baznīcā Briselē, kurā patlaban notiek Beļģijas latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes dievkalpojumi.

Svētīgu trešo Adventi!

Aļesja Lavrinoviča