Luterāņu un katoļu dialoga jubileja ir laiks, kad izteikt cerību

1. Dec, 2014

Luterāņu un katoļu dialoga jubileja ir laiks, kad izteikt cerību

(PCPCU prezidents kardināls Kohs uzrunā PLF Eiropas baznīcu vadītāju konferenci)

Roma, Itālija/Ženēva, 31.10.2014.

Romas katoļu un luterāņu starptautiskā dialoga 50 gadu svinēšana 2017. gadā ir veids, kā atklāti pieminēt konfliktus, kas Eiropā sākās pēc Reformācijas, un paust cerību dziļākai vienotībai starp abiem dialoga partneriem. Kristīgo vienotību veicināšanas pontifikālās padomes (PCPCU) prezidents Kurts kardināls Kohs izteica šos ierosinājumus, kad uzrunāja PLF Eiropas dalībbaznīcas to reģionālajā sanāksmē Romā no 27. līdz 29. oktobrim.

Paneļdiskusijā, runājot par Reformācijas 500 gadu svinībām 2017. gadā, Kohs uzsvēra, cik svarīgi arī katoļiem pārdomāt, ko nozīmē pieminēt šo jubileju. “Pagātnē, piemēram, 31. oktobra datums, diena, kad 1517. gadā Luters publiskoja savas 95 tēzes pret indulgencēm, tika izmantots un uztverts kā antikatolisks. Turpretī šodien vēsturnieki mums apgalvo, ka 1517. gadā Luters būtu uzskatāms vēl arvien par katoli. Tas mums ir svarīgs faktors,” Kohs teica.

PCPCU prezidents tad norādīja uz trim pamatelementiem ekumeniskai 2017. gada atcerei no katoļu baznīcas skatupunkta. Vispirms ar šo datumu tiks atzīmēts arī 50 gadu ceļš starp Romas Katoļu baznīcas un PLF dialogu.

“Visnozīmīgākā šā dialoga izpausme bija Kopīgā taisnošanas doktrīnas deklarācija (parakstīta 1999. gadā). Es ceru, kādu dienu šim dokumentam sekos turpmākie kopīgie paziņojumi par Baznīcu, Euharisti un kalpošanu,” viņš teica.

Otrkārt, lai Reformācijas jubileja kvalificētos kā ekumenisks pasākums, tam jābūt laikam, kad, pārrunājot radušos konfliktu cēloņus, ir jāpatur prātā gan kritika, gan samierināšana, Knohs atzīmēja. 2017. gada atcere būs arī cerības zīme dziļākai vienotībai starp Romas katoļiem un luterāņiem. “Ceru kopīgi apliecināt mūsu laika sabiedrībai Dieva klātbūtni pasaulē,” viņš piebilda.

Paneļdiskusijā, ko vadīja Virtembergas bīskaps Dr. Franks O. Jūlijs, PLF Centrālās Rietumeiropas reģiona viceprezidents, bija iespēja prezentēt sagatavošanās ceļojumu Reformācija atcerei un tās ekumeniskajām sekām trīs dažādās kontinenta valstīs – Zviedrijā, kur luterāņi ir vairākumā, Polijā, kur luterāņi ir minoritāte, un Vācijā, kur ir skaitlisks līdzsvars starp katoļiem un luterāņiem.

Katru debati raksturoja tas, kā tika pieņemts dokuments “No konflikta līdz komūnijai”, ko sagatavoja Luterāņu un Romas Katoļu vienotības pētniecības komisija, domājot par 2017. gadu.

Zviedrijā, teica Rev. Kristina Molandere, Zviedrijas baznīcas Ekumenisko attiecību nodaļas vadītāja, pārdomas notiek mazās ekumeniskās grupās draudžu līmenī ar noteiktu mērķi nest dialogu no institucionālā un akadēmiskā līmeņa līdz abu baznīcu locekļiem.

Dr. Ivona Baraneviča no Polijas Augsburgas ticības apliecības evaņģēliskās baznīcas paskaidroja, ka viņas zemē luterāņu baznīca ir uzņēmusies vadību dokumenta “No konflikta līdz komūnijai” izplatīšanā, tai skaitā tulkojot to poļu valodā un ielūdzot Romas Katoļu baznīcas pārstāvjus uz ekumeniskiem pasākumiem. Tomēr, viņa atzīmēja, ir nepieciešams vairāk iedrošinājuma oficiālām kopīgām iniciatīvām dokumenta izplatīšanai. Viņa kā labu piemēru minēja 2013. gada novembrī Varšavā notikušo luterāņu konferenci, kur piedalījās katoļi, pēc tās pēdējie pieprasīja 150 dokumenta kopijas izdalīšanai vietējās draudzēs.

Oberkirchenrat Norberts Deneke, PLF Vācijas nacionālās komitejas ģenerālsekretārs prezentēja interneta portālu www.2017gemeinsam.de, ko kopīgi veidojuši katoļi un luterāņi. Platforma atļauj apmeklētājiem izteikt komentārus, viedokļus un ieteikumus par dokumentu “No konflikta līdz komūnijai” un par 2017. gada svinībām.

Ziņa sagatavota pēc PLF sniegtas informacijas http://www.lutheranworld.org

No anglu valodas tulkojusi LELBāL mācītāja Ieva Puriņa

Korektore Mag. Theol. Milda Klampe