Satikties, piedalīties un ieguldīt luterāņu Reformācijā

27. Nov, 2014

 Satikties, piedalīties un ieguldīt luterāņu Reformācijā

Ženēva, 23.10.2014.

Pasaules Luterāņu Federācijas ģenerālsekretārs Rev. Martins Junge ielūdz luteriskās kopienas baznīcas “pievienoties, satikties, piedalīties un ieguldīt” trīs gadu PLF globālo un vietējo iniciatīvu procesā, lai atzīmētu Reformācijas 500 gadu jubileju 2017. gadā.

Šā gada Reformācijas dienas vēstulē visām PLF dalībbaznīcām Junge ielūdz baznīcas kopā pārdomāt PLF atcerei izvēlēto lozungu “Atbrīvoti Dieva žēlastībā”, kas būs lozungs arī PLF 12. asamblejai, kas notiks 2017. gada maijā Vindheokā, Namībijā.

PLF padome nolēma, ka PLF fokusēs tās procesus un notikumus saistībā ar Reformācijas atceri trijos gados – no 2015. līdz 2017. gadam. Atceres lozunga un apakštēmu ietvaros notiks dažādas iniciatīvas, lai paustu Luterāņu reformācijas globālo raksturu un uzturētu baznīcas kustībā notiekošajos reformu procesos. 

Pasākumi arī apliecinās PLF ekumenisko atbildību, lai 500 gadu svinības neizjauc to, kas ir audzis ekumenisko attiecību dekādēs, bet gan būvē tālāk uz šiem pamatiem.

Baznīcas var pievienoties visiem pasākumiem, kas ir minēti bukletā “2017 – 500 Reformācijas gadi”.

To starpā ir procesi, kas svin sieviešu vadību reformācijā, kas arvien turpinās, atzīmē jauno “reformētāju” ieguldījumu svinībās un luterāņu Rakstu lasīšanas hermeneutiku.

Bukletā ir arī karte, kas parāda globālās reformācijas pavērsiena punktus kopš tās sākuma 1517. gadā. Junge aicina baznīcas izmantot 500 gadu svinību logo, lietojot arī tā skaidrojumu:

PLF 12. asamblejas un „Reformācijas 2017” jeb “Logo 2017” tematiski fokusējas uz PLF kopienas šābrīža ceļu: “Atbrīvoti Dieva žēlastībā”.

Logo emblēma vizuāli saistās gan ar iepriekšējās asamblejas logo un PLF vizuālo identitāti. Logo ir versija gan Reformācijas gadadienai, gan 2017. gada asamblejai, katra ar attiecīgu tekstu.

Logo elementi un krāsas

Krāsas:

Logo pārņem PLF globālo krāsu shēmu Namībijas kontekstā, ar zilo/oranžo/zaļo krāsu atspoguļojot Namībijas karoga zilo/sarkano/zaļo krāsu.

Namībijas krāsas simbolizē jūru (zilā), kas plūst kāpās un tuksnesī (oranžā). Oranžā/sarkanā krāsa arī simbolizē kopā stāvošos Namībijas cilvēkus.

Zaļā krāsa izsaka zālainas platības un zemkopības resursus.

Starp simboliem ir baltā krāsa, kas Namībijas karogā izsaka mieru un vienotību.

Zilā un zaļā nāk no Pasaules Luterāņu Federācijas globālā logo, kur zilā ir mūžīgās cerības krāsa. Tā ir arī ūdens krāsa, kur kristīgā ticība mums tiek piedāvāta no Dieva žēlastības caur kristību.

Zaļā krāsa norāda uz dzīvību, augšanu, atjaunotni un mūsu līdzjūtību un rūpes par radību – mēs esam Dieva žēlastības atbrīvoti, lai kalpotu.

Krusts:

Mēs esam glābti žēlastībā caur ticību. Mūsu ticība krustā sistajam Kristum ir mūsu identitātes kodols. To izsaka krusts “Logo 2017”.

Krusta elements tika lietots iepriekšējo asambleju logo. Tā dizains “Logo 2017” ar nodomu atgādina iepriekšējo asambleju logo, lai parādītu to, ka Reformācijas gadadiena un 2017. gada asambleja sakņojas PLF vēsturē.

Lutera roze:

Lutera roze ir klātesoša, apliecinot mūsu konfesionālās saknes un apstiprinot visu, ko mēs darām, bet nav dominējoša šajā logo. Tas atspoguļo mūsu vēlmi, lai 2017. gada svinības ir ekumeniski atbildīgas.

Dūja:

Dūja izsaka Dieva derību un Svēto Garu, kas mums Dieva žēlastībā ir dots un kas mūs ved ticības ceļā.

Rokas:

Rokas sniedzas augšup, tās ir brīvas rokas, atbrīvotas kalpot Dievam un savam tuvākajam. Tās ataino kustību – mēs esam kopiena ne tikai pēc Reformācijas, bet arī reformējoties.

 Ziņa sagatavota pēc PLF sniegtas informacijas http://www.lutheranworld.org

 No anglu valodas tulkojusi LELBāL mācītāja Ieva Puriņa

Korektore Mag. Theol. Milda Klampe