PLF nodrošina izglītību Dienvidsudānas bērniem

27. Nov, 2014

Vispasaules bērnu dienaPLF nodrošina izglītības atbalstu un aizsardzību bērniem DienvidsudānāAjugtoka, Dienvidsudāna/Ženēva 20.11.2014. 20. novembrī valstis visā pasaulē svin Vispasaules bērnu dienu. Savā humanitārajā darbā PLF liek sevišķu uzsvaru uz izglītību. Eiropas Savienības (ES) projekts „Miera bērni” ‘pāraugušiem’ skolēniem ir viens no piemēriem, kā PLF nodrošina bērnu izglītību konfliktu reģionos.14 gadus vecā Nafisa Hamada Kuku no Dienvidkordofanas, Sudānā, ir PLF koordinētajā paātrinātās mācīšanās programmā (ALP) Ajugtokas bēgļu nometnē Dienvidsudānā. Pēc šā kursa pabeigšanas viņa vēlas mācīties universitātē medicīnu. “Es gribētu būt ķirurgs, lai palīdzētu cilvēkiem savā ciemā vai jebkur pasaulē,” viņa saka. “To darot, es izmantošu zināšanas, ko būšu ieguvusi skolā.”PLF, izmantojot ES projektu “Miera bērni”, palīdz izglītot 3615 bērnu Dienvidsudānas bēgļu nometnēs, kuru mācības ir ietekmējis Sudānas konflikts.PLF koordinētā paātrinātās mācīšanās programma (ALP) tiek piedāvāta bērniem Jusufbatilas un Kajas bēgļu nometnēs (Mabanas pavalstī) Augšnīlas štatā un Ajugtokas nometnē Vienotības štatā. Mērķis ir konflikta ietekmētajiem bērniem un jauniešiem dot pieeju skolām, kur viņi var mācīties drošā vidē un arī saņemt psiholoģisku atbalstu, kas palīdzētu tiem dziedēt kara traumas.“Daudziem bērniem konflikts un karš Sudānā ir pārtraucis viņu normālo dalību mācību procesos, kā dēļ krietni vecāki bērni iestājas sākumskolā,” teica Aneka Kavine, PLF Departamenta programmas koordinatore Dienvidsudānā. “Piemēram, 36% no bērniem, kas pieteikušies sākumskolā, ir vecāki, tas nozīmē, ka mēs redzam daudzus 17 gadus vecus skolēnus mācāmies vienā klasē kopā ar setiņus gadus veciem.”Lielākā daļa skolēnu, kas iestājušies ALP programmā, kas šobrīd pieejama 12 sākumskolas nometnēs, ir spējīgi vienā gadā pabeigt divas klases. “Manas visspilgtākās atmiņas darbā ar šiem bērniem ir viņu vēlēšanās iestāties skolās un mācīties, par spīti lielajām vecuma atšķirībām. Mums bija arī dažas bērnu mātes, kam nav bijusi skološanās. Viņas tik ļoti gribēja mācīties, ka sākumā ņēma līdzi arī savus zīdaiņus, līdz mēs atradām aukles, kas var viņas atbalstīt,” teica Kavine. “Tā patiesi ir liela motivācija atbalstīt šos bērnus viņu izglītības turpināšanā.”PLF papildu atbalsts ietver mācību un vingrinājumu materiālus, palīdzības dienestu un bērnu tiesību klubus, kā arī mācību iespējas skolotājiem, lai tie būtu spējīgi daudz efektīgāk reaģēt uz bērnu aizsardzības incidentiem nometnēs. ALP studenti arī tiek izglītoti par bruņota konflikta bīstamību apzināšanos un par vardarbības un aizsardzības jautājumiem, un tiem ir labāka pieeja bērnu un jauniešu aizsardzības mehānismiem.“Izglītība var ne tikai uzlabot nākotnes nodarbinātības iespējas, tā var arī sniegt vērtīgu psiholoģisku atbalstu un dzīves prasmes, kas iekļauj bērna pašcieņas attīstību,” teica Kavine.Projektu “Miera bērni” dibināja ECHO – ES humanitārais birojs – pēc tam kad ES 2012. gadā saņēma Nobela miera prēmiju. PLF nodrošina pieeju izglītībai kā daļu no savas ārkārtas situācijas palīdzības Dienvidsudānas bēgļiem abos štatos un citos Dienvidsudānas reģionos kopš 2012. gada. Piezīme no LLSTA redakcijas:         Dienvidsudāna ir viena no jaunākajām valstīm pasaulē, kas ir ieguvusi neatkarīgas valsts statusu 2011.gadā. Dienvidsudāna atrodas Āfrikas austrumos, un līdz 2011.gadam ir bijusi Sudānas sastāvdaļa. Neskatoties uz atdalīšanos no Sudānas, Dienvidsudānā nemitīgi notiek bruņoti nemieri dažādu militāru, ekonomisku un varas spēku interesēs, lai destabilizētu valsti. Rezultātā ne ekonimika, ne politika valstī nav stabila. Izglītības iespējas valstī vēl arvien ir ierobežotas. Šā gada 20.novembrī PLF Briselē saņēma no Eiropas Savienības grantu 600 000 EUR jeb 815 000 USD apmērā, lai īstenotu izglītības pieejamību kara skartajiem bērniem. ES minēto summu esot piešķīrusi no 2012.gada Nobela prēmijai paredzētajiem līdzekļiem.  (Aļesja L.) 

Ziņa sagatavota pēc PLF sniegtas informacijas http://www.lutheranworld.org

Foto: Pasaules Luterāņu Federācija, Michael Hyden, South Sudan 2013.

 No anglu valodas tulkojusi LELBāL mācītāja Ieva Puriņa

Korektore Mag. Theol. Milda Klampe