LELBĀL jauna arhibīskape – Lauma Zušēvica

17. Okt, 2014

 LELBĀL (Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca ārpus Latvijas) par savu  jauno bīskapi ir ievēlējusi Laumu Zušēvicu. Tālāka informācija par  vēlēšanu rezultātiem un konsekrāciju vēl sekos.

‌LELBA saime no sirds sveic jauno bīskapi Laumu un viņas ģimeni šī svētīgā, Dieva izredzētā ceļa sākumā!

‌LELBĀL  darbības noteikumi paredz, ka Baznīcas bīskaps tiek ievēlēts uz  septiņiem gadiem. Baznīcas Virsvalde viņam/-ai tad piešķir amata  apzīmējumu arhibīskaps/-e. Pēcnieka/-ces ievešana amatā varētu notikt līdz 2015. gada 1. maijam.

Ziņa pārpublicēta no LELBĀL mājas lapas http://www.lelba.org/lv/?timeZone=Europe/Berlin Publicēts 17.10.2014 (skatīts 17.10.2014) 

 Foto: http://www.lelba.org/lv/?timeZone=Europe/Berlin

Aļesja Lavrinoviča