Zviedrijas baznīcas arhibīskapes pirmās 100 dienas amatā

4. Okt, 2014

Zviedrijas baznīcas pirmā arhibīskape sieviete Antje Jakelena atskatās uz pirmajām 100 dienām amatā

Arhibīskape uzsver PLF iesaistīšanos klimata pārmaiņu, ilgtspējības un turpinošas reformācijas jautājumos

Stokholma, Zviedrija/Ženēva, 25.09.2014.

Šā gada jūnijā Upsalā Antje Jakelena kļuva par pirmo sievieti arhibīskapi Zviedrijas baznīcā. Vācu izcelsmes Lundas bīskape Jakelena Dienvidzviedrijā tika ievēlēta amatā pagājušajā oktobrī ar 55,9% balsu vairākumu pirmajā kārtā, izvēloties sekotāju arhibīskapam Andersam H. Veijridam, kas atstāja amatu. Jakelena ir PLF Padomes locekle, kalpo tās Teoloģijas un ekumenisko attiecību komitejā. Zviedrijas baznīca ir lielākā PLF dalībbaznīca ar vairāk nekā 6,5 miljoniem locekļu.

Intervijā “Lutheran World Information” Jakelena stāsta par savām pirmajām 100 dienām amatā.

Kā jūs aprakstītu savas pirmās 100 dienas amatā kā pirmā Zviedrijas baznīcas sieviete arhibīskape?

Jāatzīst, ka vismaz 35 no tām bija atvaļinājuma dienas, pakojoties un pārceļoties. Tomēr tas ir bijis intensīvs sākums. Daudzas sabiedrības daļas izteikušas pozitīvas gaidas, kas atspoguļojas arī lielajā pieprasījumā pēc intervijām plašsaziņas līdzekļos. Ekumeniski es esmu silti uzņemta kā Zviedrijas baznīcas jaunā arhibīskape, un mēs esam pastiprinājuši sagatavošanos Reformācijas jubilejai. Starptautiski pasaule ir redzējusi šausminošo notikumu pavērsienu Sīrijā un Irākā un humāno krīzi, uz kuru mums ir jāatbild.

Vai jums personīgi ir svarīgi redzēt, ka Zviedrijas baznīca un PLF uzņemas vadību par tādiem jautājumiem, kā, piemēram, klimata pārmaiņas un ilgtspējība?  Un kā, jūsuprāt, uz šīm lietām būtu jāskatās no bibliskas perspektīvas?

Tas patiešām ir ļoti svarīgi, bet vairāk gan no teoloģiskas nekā personīgas perspektīvas. Neviens luterānis nevar ignorēt mūsu tradīcijas spēcīgos priekšstatus par taisnīgumu un līdzjūtību. Tieši tas ietver ilgtspējības un klimata pārmaiņu jautājumus: taisnīgumu gan pret nabagajiem un marginalizētajiem, kas pārāk bieži ir klimata pārmaiņu pirmie upuri, gan domājot par nākamajām paaudzēm. No Bībeles perspektīvas skatoties, gan pravietiskajā tradīcijā, gan Jēzus mācībā evaņģēlijos svarīga ir visu dzīvo radību integritāte un mūsu atbildība rūpēties par nabagiem un trūcīgajiem.

Cik svarīgi, jūsuprāt, jums kā ražīgai sociālai komentētājai, kas ir arī Zviedrijas pirmā tvitera bīskape un mikrobloga autore par savu darbu un uzskatiem, ir sociālie mediji Zviedrijas baznīcai kā instrumenti, lai iesaistītu ne tikai baznīcu, bet arī plašāku sabiedrību?

Tas ir viens svarīgs instruments starp citiem. Jebkurai baznīcai galvenais ir veidot attiecības un pasludināt evaņģēliju vārdos un darbos. Neviens no šiem uzdevumiem nevar tikt izpildīts bez komunikācijas. Zviedrijā statistiskās aptaujas rāda, ka plašsaziņas līdzekļi un sociālie mediji būtiski veido cilvēku priekšstatus un zināšanas par mūsu baznīcu.

Jūsu grāmatās un rakstos ir divas kopīgas tēmas: attiecības starp zinātni un ticību un reliģijas loma sabiedrībā. Kādu mijiedarbību starp abām jūs redzat?

Mēs nevaram ticami iesaistīties intelektuālās debatēs sabiedrībā, ja nevaram atsaukties uz mūsu teoloģiju šodien labāko pieejamo zināšanu gaismā. Tas nav nekas jauns, katrā laikmetā teologi ir attīstījuši savu domāšanu kritiskās sarunās ar sabiedrību. Tomēr tas darbojas abējādi. Teoloģija sniedz svarīgus ieskatus, kas papildina zinātnes.

Jūs esat PLF Padomes locekle. Ko tas jums nozīmē, un kāpēc, jūsuprāt, Zviedrijas baznīcai ir svarīgi un būtiski būt PLF dalībniecei?

Baznīca ir globāla kopiena. Mēs dzīvojam un lūdzam lokāli, un tomēr mēs atsaucamies uz globālu baznīcu pasaulē. PLF mēs apzināmies, ka kustība, kas sākās Vitenbergā, un izplatījās Skandināvijas valstīs, nekādā ziņā nav Eiropas fenomens. PLF mums gan atgādina, ka reformācija ir globāla, ekumeniska un nepārtraukta.

ziņa sagatavota pēc PLF sniegtās informācijas http://www.lutheranworld.org 

 No angļu valodas tulkojusi LELBāL mācītāja Ieva Puriņa
Korektore Mag. Theol. Milda Klampe