Vairāk nekā 5000 kristiešu no Centrāl- un Austrumeiropas Vroclavā

22. Sep, 2014

“Brīvi Kristū” 25 gadus pēc dzelzs aizkara krišanas

Vroclava, Polija/Ženēva, 11.07.2014. 

PLF ģenerālsekretārs Rev. Martins Junge Vroclavā kristiešu sanākšanā no Centrāl- un Austrumeiropas 12 valstīm noslēguma dievkalpojumā aicināja uz atbildīgu brīvības lietošanu. 6. jūlijā sprediķojot Marijas Magdalēnas katedrālē, Junge mudināja draudzes nebaidīties no izaicinājumiem, kas nāk ar brīvību 25 gadus pēc dzelzs aizkara krišanas. “Ir laiks turēties pie brīvības un turpināt virzīties uz priekšu, nevis atpakaļ,” viņš secināja.Ģenerālsekretārs pauda savu viedokli, ka tā ir brīvības ļaunprātīga izmantošana, nevis pati brīvība, kas ir atbildīga par sarežģītām sociālām situācijām, kā, piemēram, jaunu cilvēku masu bezdarbs, konflikti starp tautām vai draudi radībai. No kristiešu perspektīvas, brīvība rod savu patieso dabu tikai tad, “kad tā ir saistīta ar mīlestības kalpošanu mūsu līdzcilvēkiem”, Junge pasvītroja.

“Brīvi Kristū”

Vairāk nekā 5000 cilvēku no 12 valstīm apmeklēja 9. tikšanās dienas kristiešiem no Centrāl- un Austrumeiropas 4. – 6. jūnijā Vroclavā. Tēma “Brīvi Kristū” (Gal 5:1) “tika attīstīta uz to pārmaiņu fona reģionā, kas notikušas pēc komunisma krišanas. Tikšanās dienas ir domātas, lai veicinātu “viedokļu apmaiņu starp dažādām vietējām tradīcijām”, atklāšanas dievkalpojumā paskaidroja bīskaps Rišards Bogušs no organizētājas baznīcas – Polijas Augsburgas konfesijas evaņģēliskās baznīcas.Piedāvājot diskusijas, dziedāšanu un lūgšanas, tikšanās notika daudzos semināros, interaktīvās programmās un jauniešu koncertos. Tur bija abpusējas saprašanās gars, kas šķērsoja valodu barjeras gan Vroclavas Simtgades hallē, gan apkārt tai. Starp aktivitātēm bija gan koncerti, sporta programma pusaudžiem un iespēju tirdziņš daudziem apmeklētājiem. Dalībnieki nāca no kaimiņvalstīm un no tālākām vietām. Poļu baznīca bija sevišķi priecīga uzņemt tik daudz ekumenisku dalībnieku, pārstāvjus no ārvalstu diplomātiskajām misijām un goda viesus.

Bībeles studijas, lekcijas, diskusijas

Otrā diena sākās ar Bībeles studijām par tikšanās dienu tēmu. Saksijas Luterāņu bīskaps Jošens Bols izmantoja izdevību kritizēt brīvības sasniegšanas veidu. “Tā vietā, lai pieņemtu Dieva pestīšanas dāvanu, cilvēki ar lielām pūlēm pelna to,” Bols apstiprināja. Tomēr, viņš teica, ka brīvība ir Dieva dāvana un tā ir “jāizdzīvo atbildīgi”.Tikšanās kulminācija bija kādreizējā Polijas premjerministra un Eiropas Parlamenta prezidenta Jeržija Buzeka uzruna. Viņš pasvītroja baznīcu vēsturiskos sasniegumus Austrumeiropas politiskās transformācijas laikā. “Mūsu kontinents bija pārplēsts uz pusēm, un sabiedrībai nebija nekāda institucionāla mugurkaula. Bieži vienīgo institucionālo atbalstu sniedza baznīca.”Eiropas integrācija ir unikāls process, kas nes mieru, brīvību un pārticību, viņš teica, pasvītrojot to, ka baznīcas spēlēja svarīgu lomu tajā laikā, nodrošinot morālo kompasu, un to dara vēl arvien. Buzekam šābrīža Eiropas krīze ir ne tikai ekonomiska krīze, bet arī vērtību krīze. “Brīvība bez morāles likumiem var būt kaitējoša,” deklarēja Buzeks un norādīja uz situācijām, kad dažu bagātība ir izslēgusi citus no vispārējas labklājības sabiedrībā.

Sievietes reformācijā un šodien

Tikšanās dienu programma bija tīši dažāda un dzīvīga. Vienā diskusiju forumā par tēmu “Reformācijas sievietes” dalībnieki vēsturiskos tērpos portretēja Reformācijas perioda sievietes, parādot viņu ārkārtīgos sasniegumus.PLF ģenerālsekretārs, kas apmeklēja sesiju, uzsvēra sieviešu nozīmību reformācijas periodā ar ziņu: “2017. gadā mēs negribam nodarboties tikai ar viņu – vīriešu – stāstiem par reformāciju, bet arī ar viņu – sieviešu – stāstiem. Paldies par sieviešu stāstu izrādīšanu šodien.”Līdzīgs komentārs bija no Agņeškas Godfrejovas-Tarnogorskas, PLF Sievietes baznīcā un sabiedrībā reģionālā tīkla koordinatores. Viņa pasvītroja, ka baznīcā, kur reformācija turpinās, “sieviešu loma ir ne tikai pagātnes jautājums, bet arī tagadnes”.

Ekumeniskie jautājumi

Junge piedalījās paneļdiskusijā par 2017. gada Reformācijas gadadienas ekumenisko perspektīvu. Viņš teica, ka viņš nepiekrīt attieksmei, ka atšķirības starp luterāņiem un Romas katoļiem ir gandrīz nepārvaramas: “Dialoga dokuments “No konflikta līdz komūnijai” satur vairāk atrisinātu tēmu nekā atvērto jautājumu,” Junge pasvītroja. Abas puses turpina strādāt pie neatrisinātajiem jautājumiem par priesterību, Euharisti un Baznīcas izpratni.„Mums rūp vienotība. Mums jādomā par vienotību,” viņš piebilda, apkopojot PLF ekumenisko apņemšanos.9. tikšanās dienu laikā PLF reģiona viceprezidents Ungārijas bīskaps Tamašs Fabinī, Junge un PLF Eiropas sekretāre Eva-Sibille Fogele-Mfato tikās ar PLF Polijas nacionālo komiteju. Viņi augsti novērtēja komitejas darbu, interpretējot un veicinot PLF aktivitātes nacionālā līmenī.

Ungārija rīkos 2016. gada Tikšanās dienas

6. jūlijā Tikšanās dienas beidzās ar noslēguma dievkalpojumu Vroclavā, kā arī ar septiņiem dievkalpojumiem, kamēr dalībnieki devās mājās.Reģiona baznīcas ir organizējušas šīs tikšanās katru otru gadu, un valstu un viesu skaits ir būtiski pieaudzis dažos pēdējos gados. Ungārijas evaņģēliski luteriskā baznīca ielūdza uz 10. tikšanās dienām Budapeštā 2016. gadā.

Foto: Adam Dziur “Wrocław – Most Grunwaldzki oraz Most Pokoju – widok z wieży Katedry Wrocławskiej” CC BY-SA 3.0 

ziņa sagatavota pēc PLF sniegtās informācijas http://www.lutheranworld.org 

 No angļu valodas tulkojusi LELBāL mācītāja Ieva Puriņa
Korektore Mag. Theol. Milda Klampe