PLF Hermenētikas konference Čikāgā

14. Sep, 2014

No šā gada 4. līdz 10.septembrim Luterāņu Teoloģijas skolā (Lutheran School of Theology) Čikāgā, ASV, norisinājās Pasaules Luterāņu Federācijas trešā starptautiskā hermenētikas konference. Minētajā konferencē piedalījās četrdesmit četri bibliskie teologi.

Konferences tēma bija Mateja evaņģēlija lasīšana. Tās mērķis bija radīt telpu kopīgai Bībeles lasīšanai luterticīgo teologu vidū, sagaidot 2017.gada Reformācijas gadadienu.

Lektori apskatīja dažādus problēmjautājumus, kurus rosinājis kā globālais, tā lokālais konteksts. Problēmjautājumu veidi bija dažādi – no dziedināšanas līdz rūpēm par apkārtējo vidi, līdz pat starpreliģiju attiecībām. Caur šo problēmjautājumu identificēšanu tad var hermenētiski lasīt Mateja evaņģēliju, uzskata mācītājs Kenets Mtata, Pasaules Luterāņu Federācijas studiju sekretārs.

Brazīlijā esošais teologs Dr. Felipe Gustavo Koch Buttelli norādīja, ka “balsu un interpretāciju plurālisms ir tieši tas, kas veido mūsu plurālo luteriskās kopienas identitāti, kas vēl arvien apliecina Vienu Ticību, bet dažādi”.

Mtata uzsvēra, ka dalībniekiem turpinot savas apspriedes, viņi gūst padziļinātu apstiprinājumu tam, ka neskatoties uz to, ka kontekstuālais jūtīgums ir būtisks Rakstu piemērošanai šodien, vēl arvien pastāv nepieciešamība atrast kopīgus interpretatīvu līdzekļus saskaņā ar Reformācijas atziņām.

Foto: LWF/ I. Benesch

PLF ziņas http://www.lutheranworld.org

Aļesja LavrinovičaLWF/ I. Benesch