Malaizija: Paplašinot dzimumu lomu izpratni

9. Sep, 2014

Intervija ar māc. Au Sze Ngui par PLF Dzimumu taisnīguma politiku un WICAS Āzijas tīkla tikšanos

Kualalumpura, Malaizija/Ženēva, 29.08.2014.

No 8. līdz 13. augustam dalībnieki no 12 Āzijas valstīm piedalījās PLF “Sievietes baznīcā un sabiedrībā” Āzijas tīkla tikšanās Kualalumpurā, Malaizijā.

Sanāksmes mērķis bija izcelt Āzijas sieviešu ieguldījumu luterāņu reformācijas ceļā un pētīt PLF Dzimumu taisnīguma politikas ieviešanu.Intervijā māc. Au Sze Ngui (Malaizijas Bāzeles kristiešu baznīca) runā par Dzimumu taisnīguma politikas nozīmību un aktualitāti.

Kas, jūsuprāt, ir visvajadzīgākie rezultāti pēc šīs WICAS sanāksmes? 

Laba visu Āzijas apakšreģionu pārstāvība jau ir ieguvums. 37 dalībnieki, kas nāk no dažādām Āzijas situācijām un kas sapulcējušies par Dzimumu taisnīguma jautājumiem, baznīcai ir būtisks solis uz priekšu.

Tas, ka dalībnieki ir izteikuši savu apņēmību tulkot PLF Dzimumu taisnīguma politikas dokumentu daudzās Āzijas valodās, parāda, ka tiem ir degsme apgūt to, atrast tajā spēku pārveidot viņu baznīcas un sabiedrību. Personīgi man WICAS iedrošinājums piedalīties šajā procesā kā teologam ir ļoti svarīgs.

Ņemot vērā Āzijas kontekstu, kāda ir jūsu vīzija par PLF Dzimumu taisnīguma politikas īstenošanu?

Āzijas sabiedrība attīstās. Migrācija uz pilsētām, sieviešu pieaugošā brīvība, viņu kļūšana par daļu no darbaspēka ir vedusi pie plašākas izpratnes par dzimumu lomām. Šādā scenārijā evaņģēlija pārveidojošā dimensija, kas paredz dzimumu taisnīgumu, veicinās īstenošanas iespējas.

Evaņģēlijs bruģē ceļu ieiešanai pārdomās par dzimumu taisnīgumu, un to mēs esam darījuši visu šo sanāksmes laiku. Veiksmīga politikas īstenošana notiks tad, kad būs notikusi evaņģēlija izpratnes nestā transformācija.

Kādi ir iespējamie izaicinājumi šim transformācijas procesam saistībā ar dzimumu taisnīgumu Āzijas kontekstā?

Taisnīguma izpratne ir kontekstuāla. Katrā sabiedrībā tā var nozīmēt dažādas lietas. Tomēr mēs, luterāņi, tāpēc ka ticam uz taisnu Dievu, kas līdzvērtīgi ir radījis sievietes un vīriešus, varam dalīties ar tām pašām pamatvērtībām, kuras atspoguļo Dzimumu taisnīguma politika.

Ir svarīgi uzsvērt šo teoloģisko pamatu, lai izvairītos no pārpratuma par dzimumu taisnīgumu kā Rietumu perspektīvu. Āzijas sabiedrībās tradīcijām ir centrālā loma. Atrast veidu, kā izgaismot dzimumu taisnīgumu kontekstā, kur senās prakses ir vēl arvien augsti vērtētas, varētu būt izaicinājums.

Sevišķi tas ir novērojams lauku reģionos, kur vēl arvien ir striktas dzimumu lomas, kas var liegt sievietēm un meitenēm gūt labumu no līdzvērtīgām iespējām, kur bieži viņas cieš no diskriminācijas un izmantošanas, ko pieņem un vairo ģimenes un institucionālās sistēmas. PLF ir sniegusi nozīmīgu devumu, pretstājoties šādām situācijām, un ir iedrošinājusi sievietes. Tomēr tas vēl arvien ir izaicinošs konteksts.

Kādu ieguldījumu var dot sievietes teoloģes reģionālajai diskusijai par dzimumu taisnīgumu?

Ticība ir patvērums no nenoteiktības. Mēs lasām Dieva Vārdu, meklējot mierinājumu. Bet, ja mēs izlemjam veicināt lielāku dzimumu taisnīgumu, tad mums kā sievietēm teoloģēm ir jāievieš kritiskā domāšana, lai apšaubītu tādas Bībeles interpretācijas, kas mudina uz netaisnību pret sievietēm. Āzijai apšaubīšanas prakse nav raksturīga, bet nepieciešama.

Vēl piebilstu, ka mums vajadzētu uzrunāt gan sievietes, gan vīriešus teologus. Pamatojoties uz manu pieredzi, piedaloties PLF Āzijas luterisma simpozija teologu grupā, esmu sapratusi, ka mēs analizējam lietas atšķirīgi un papildinoši.

Sieviešu pieredzes bagātība, strādājot ar teoloģiju, bieži sakņojas daudz praktiskākā pieejā, bet diskusijas ar vīriešiem teologiem ir kritiskas, lai nosegtu visu jautājumu loku, kas attiecas uz dzimumu taisnīgumu, kas baznīcai kā veselumam ir jāpārdomā un pēc kā jārīkojas.

foto: LWF/C. RendónLWF/C. Rendón 

ziņa sagatavota pēc PLF sniegtās informācijas http://www.lutheranworld.org 

 No angļu valodas tulkojusi LELBāL mācītāja Ieva Puriņa
Korektore Mag. Theol. Milda Klampe