Anglikāņu Baznīca ir nobalsojusi par sievietēm bīskapēm!

14. Jūl, 2014

Pirmdien, 2014.gada 14.jūlijā, Anglikāņu Baznīcas Ģenerālā sinode ar diezgan vērienīgu balsu pārsvaru “par” ir nobalsojusi par tiesībām sievietēm tikt ordinētām bīskapu amatos angliāņu baznīcā.

Sieviešu ordinēšana mācītāju amatos anglikāņu baznīcā notika 20 gadus atpakaļ, tomēr pat 2012.gadā Ģenerālā sinode nobalsoja “pret” sievietēm bīskapu amatos. 2012.gadā “par” sievietēm nobalsoja Bīskapu palāta un klēriķi, tomēr laju pārstāvētā palāta bija par šķērsli likumdošanas grozīšanai. Jāpiebilst, tolaik gan laju palātas pārstāvji lielākoties noignorēja notiekošo balsošanu, kā rezultātā balsošanā piedalījās tikai sešas personas.

foto: BBC

Detalizēta informācija angļu valodā, kā arī balsošanas rezultāti BBC News


http://www.draugiem.lv/say/ext/like.php?title=Anglik%C4%81%C5%86u+Bazn%C4%ABca+ir+nobalsojusi+par+sieviet%C4%93m+b%C4%ABskap%C4%93m%21&url=http://sieviesuordinacija.lv/index.php?ht=jaunumi/anglikanu-baznica-ir-nobalsojusi-par-sievietem-biskapem&gads=2014&pp=&page=2&lang=1453&p=12365&a=2&b=1&lbu=46469