PLF ģenerālsekretārs Junge apliecina saistības attiecībā uz dzimumu taisnīgumu

22. Mai, 2014

Tikšanās ar ANO Sieviešu programmas izpilddirektori Mlambo-Ngcuka

17.04.2014. Ņujorka, ASV/Ženēva


      PLF ģenerālsekretārs Rev. Martins Junge pasvītroja baznīcu kopienas uzticību dzimumu taisnīgumam un sieviešu atbalstam, tiekoties ar ANO ģenerālsekretāra vietnieci un ANO Sieviešu programmas izpilddirektori Fumzili Mlambo-Ngcuku.
     “PLF padomes 2013. gadā apstiprināto Dzimumu taisnīguma politiku ANO Sieviešu programmas izpilddirektore pieņēma ar augstu novērtējumu un apliecināja, ka tā ir ļoti būtisks pienesums diskusijām starp ticībā balstītām organizācijām,” Junge teica par 16. aprīļa tikšanos.
     “Mēs pārspriedām veidus, kā atbalstīt vienam otru, veicinot sabiedrības piedalīšanos sieviešu un meiteņu situācijas pārskata procesā “Pekina+20″ kontekstā. Viņu uzsvars jauniešu iesaistīšanā spēcīgām saitēm savienojas ar PLF jaunatnes centrālo vietu saistībā ar Reformācijas svinībām 2017. gadā,” viņš piebilda.
      1995. gadā IV Pasaules konference par sievietēm pieņēma Pekinas deklarāciju un darbību platformu, ko 1996. gadā apstiprināja ANO ģenerālasambleja. Pekinas darbību platforma dod globālu ietvaru, lai īstenotu dzimumu līdztiesību un sieviešu un meiteņu pilnvarošanu. Tā aicina valdības, starptautiskās kopienas un sabiedrību, iekļaujot nevalstiskās organizācijas (NVO) un privāto sektoru, atbalstīt sievietes un meitenes, darbojoties 12 būtiskos aspektos: nabadzības, izglītības un apmācības, veselības, vardarbības, bruņoto konfliktu, ekonomikas, varas un lēmumu pieņemšanas, institucionālo mehānismu sieviešu paaugstināšanai, cilvēktiesību, mediju, vides un pusaudžu.
Ikgadējā CSW sanāksmē pagājušajā mēnesī Mlambo-Ngcuka uzsvēra baznīcu un ar baznīcu saistīto organizāciju izšķirošo lomu dzimumu nevienlīdzības izskaušanā. Viņa nosauca vardarbību un diskrimināciju pret sievietēm par morālu problēmu, kas pieprasa baznīcām ieņemt savu pravietisko lomu un nolikt sievietes centrā.
     “Es esmu nācis piedāvāt mūsu pašu kā kristīgas pasaules kopienas ceļu jautājumos, kas saistīti ar sieviešu pilnvarojumu un dzimumu taisnīgumu. PLF jau ir spērusi svarīgus soļus, tomēr mēs arī apzināmies būtisko attālumu, kas mums vēl ir priekšā,” Junge teica. “Vardarbība pret sievietēm vēl arvien ir realitāte šajā pasaulē, un netaisnīgas attiecības vēl arvien raksturo mijiedarbību starp dzimumiem. Mūsu iesaistīšanās šajos jautājumos ir mūsu pašu veids, kā piepildīt mūsu vīziju būt baznīcu kopienai, kas darbojas kopā, lai veidotu taisnīgu, mierpilnu un samierinātu pasauli.”
Junge un kundze Mlambo-Ngcuka, kas ir pirmā sieviete, kas ieņēma Dienvidāfrikas prezidenta vietnieka amatu, apsprieda arī “nepieciešamību stiprināt sabiedrību, to iesaistot sieviešu cilvēktiesību jautājumu uzlabošanā, lai tos ieviestu dzīvē”.

Foto: The Lutheran World Federation/Christine Mangale

http://www.lutheranworld.org/news/lwf-general-secretary-junge-affirms-commitment-gender-justice

No angļu valodas tulkojusi LELBāL mācītāja Ieva Puriņa
Korektore Mag. Theol. Milda Klampe