Pasaules Luterāņu Federācijas kopienas attiecību vitalitātes izpausme

20. Mai, 2014

Pasaules Luterāņu Federācijas kopienas attiecību vitalitātes izpausme


     26.04.2014.

      PLF ģenerālsekretārs Rev. Martins Junge, piedaloties Nigērijas luterāņu Kristus baznīcas bīskapam Dr. Musam P. Filibusam, tikās ar Etiopijas Mekane Jēzus Evaņģēliski luteriskās baznīcas (EECMY) izpildpadomi Adisabebā, Etiopijā.
      Vizīte EECMY ir otrā no trim pēc PLF padomes lēmuma 2013. gada jūnijā. Padome lūdza PLF kopienas biroju piedāvāt vidutājības procesu trim PLF dalībbaznīcām, kuras ir ietekmējis pārrāvums ģimenes, laulību un seksualitātes jautājumu dēļ.
      “Mēs zinām no ikdienas dzīves: ģimenes locekļu nesaprašanās kontekstā plašāka ģimenes loka loma un attiecības ir ārkārtīgi svarīgas,” teica Rev. Junge. “Mūsu vidutājības vizīte EECMY ir PLF kopienas attiecību vitalitātes izpausme. Tās savā raksturā ir gādīgas un atsaucīgas, kā arī atbalstošas un pārveidojošas.”
      Februārī PLF apmeklēja Amerikas Evaņģēliski luterisko baznīcu. Vidutājības vizīte ir ieplānota arī Zviedrijas baznīcā tuvākajā mēnesī. PLF kopienas birojs iesniegs atskaiti par vidutājības procesu PLF padomei šā gada jūnijā.

Foto: The Lutheran World Federation

No angļu valodas tulkojusi LELBāL mācītāja Ieva Puriņa
Korektore Mag. Theol. Milda Klampe