Pasaules Luterāņu Federācijas kopiena aug!

20. Mai, 2014

Pasaules Luterāņu Federācijas kopiena aug

   PLF dalībbaznīcas aug, rāda PLF Kopienas biroja apkopotā statistika. Pēc datiem, 142 PLF dalībbaznīcās, 10 atzītajās draudzēs un 2 atzītajās padomēs 2014. gada februārī kopā ir 72 268 329 locekļi, dodot 2,1% pieaugumu salīdzinājumā ar 2011. gada februāri, kad iepriekšējo reizi tika apkopota statistika.
   Kopējais dalībbaznīcu skaits tagad ir 142 (140 locekles un 2 asociētās baznīcas) sakarā ar apvienošanos Vācijā un Igaunijā. PLF baznīcu locekļu skaits pieaug uz Āfrikas un Āzijas reģionu rēķina.
   Āfrikā pārskati uzrāda pieaugumu par 3% jeb 600 000 cilvēku. Āzijā, pēc statistikas, ir 1,7 miljonu luterāņu pieaugums PLF dalībbaznīcās kopš 2011. gada. Dalībbaznīcas Latīņamerikas un Karību jūras, Eiropas un Ziemeļamerikas reģionos turpina piedzīvot lēnu locekļu skaita samazinājumu, visjūtamāk Ziemeļamerikā (7,8%) un Eiropā (1,6%), bet Latīņamerikas un Karību jūras reģionā dalība ir kritusies par 0,3%, kas kopumā ir apmēram 2300 cilvēku.
   Dažas no redzamākajām izmaiņām locekļu skaitļos var tikt piedēvētas baznīcu apvienošanai un atšķirīgajam veidam, kā tiek apkopoti skaitļi.
Andras Evaņģēliski luteriskā baznīca Indijā, kas 2011. gadā ziņoja par 212% pieaugumu, ir veikusi daudz precīzāku datu atjaunošanu nekā iepriekšējos gados, iekļaujot datus ne tikai par pēdējiem diviem gadiem.
   Pēc jaunā datu aizsardzības likuma, dažos Šveices reģionos statistika parāda samazinājumu gandrīz uz pusi. Tiek pieņemts, ka nav paziņots viss PLF dalībnieku skaits un ka patiesais Šveices luterāņu skaits varētu būt divreiz lielāks, nekā ziņots.
   Dalībnieku skaits, par ko vēsta Ruandas statistikas dati, arī parāda samazinājumu gandrīz par 90%. Tas ir saistīts ar 1994. gada genocīdu, kad Ruandas luterāņu baznīca uzcēla baznīcu teltis pārvietotajiem cilvēkiem konflikta dēļ.
   Dievlūdzēji, kas reģistrējās, bija no visām kristīgajām denominācijām. “Daudzas baznīcas bija nešķīstas, jo tajās bija nogalināti cilvēki,” paskaidro LRC prezidents Rev. Evarists Mugabo.
   “Bet tagad viņi ir sākuši šķīstīt ēkas, cilvēki atgriežas savās sākotnējās baznīcās.” LRC 2013. gadā veica jaunu pārskatu, kas parādīja zemāku locekļu skaitu, bet jaunie dati arī liecina, ka valsts tiek dziedināta.


Āfrika. 30 dalībbaznīcas 23 valstīs ir augušas apmēram par 600 000 locekļu, un tagad tām kopā ir 20 752 232 dalībnieki. Etiopijas Mekane Jēzus evaņģēliskā baznīca (EECMY), kurā ir 6,3 miljoni locekļu, ir otra lielākā PLF dalībbaznīca.
   Starp pārējām lielākajām PLF dalībbaznīcām Āfrikā ir Tanzānijas Evaņģēliski luteriskā baznīca (5,8 miljoni), Malagasijas lutrāņu baznīca (3 miljoni) un Nigērijas Kristus luteriskā baznīca (2,2 miljoni).
   Jāatzīmē, ka Sjerraleones un Zambijas dalībbaznīcas ir gandrīz dubultojušas savus skaitļus dažos pēdējos gados, ziņojot attiecīgi par 4000 un 4500 locekļiem.


Āzija. Āzijas 53 dalībbaznīcas 18 valstīs ziņojušas par 10,7 miljoniem locekļu, par 1,7 miljoniem vairāk nekā 2011. gadā (19% pieaugums). Vairākumā Āzijas valstu ir vairākas luterāņu baznīcas, atspoguļojot reģiona dažādās valodas un kultūras.
   Indijā 11 dalībbaznīcas ziņoja par 1,7 miljonu locekļu pieaugumu. Mjanmāras luterāņu baznīca augusi par 23,5%. Indonēzijas 12 luteriskās baznīcas ir spēcīgi pārstāvētas reģionā ar 5,8 miljoniem locekļu.
   Papua-Jaungvinejas Evaņģēliski luteriskā baznīca, vēl viena liela baznīca, ziņo par stabiliem 1,05 miljoniem locekļu.


Eiropa. Gandrīz puse no PLF locekļiem pasaulē dzīvo Eiropā, kur kopš 2011. gada ir notikušas dažas strukturālas pārmaiņas.
   Vācijā 2012. gadā Pomerānijas Evaņģēliskā baznīca apvienojās ar Mēklenburgas Evaņģēliski luterisko baznīcu un Ziemeļelbas Evaņģēliski luterisko baznīcu, izveidojot Ziemeļvācijas Evaņģēliski luterisko baznīcu ar 2,26 miljoniem locekļu.
   Vācijas dalībbaznīcās šobrīd kopā ir 12 202 382 locekļi, neliels samazinājums – par 2,7%. Kaimiņos Francijā – Francijas Evaņģēliski luteriskā baznīca apvienojās ar Francijas Apvienoto protestantu baznīcu.
   Lai gan šī apvienošanās nemainīja dalībbaznīcu skaitu, tā mainīja PLF locekļu skaitu valstī (400 000).
   Ziemeļvalstīs baznīcas saglabā spēcīgu klātbūtni. Zviedrijas baznīca ar 6,5 miljoniem locekļu ir lielākā PLF dalībbaznīca; Dānijā ir 4,43 miljoni locekļu; Somijai 4,14 miljoni un Norvēģijai 3,8 miljoni. Kopējais locekļu skaits Ziemeļvalstu baznīcās ir vairāk nekā puse no Eiropas 35 853 001 luterāņa, par 1,2% mazāk nekā 2011. gadā.


Latīņamerika un Karību jūra. 26 dalībbaznīcas 18 valstīs šajā reģionā ir piedzīvojušas nelielu locekļu skaita samazināšanos. PLF piederošās baznīcas ziņojušas, ka tagad ir par  2321 locekli mazāk.
Luteriskās konfesijas evaņģēliskā baznīca Brazīlijā turpina būt lielākā PLF baznīca reģionā ar 717 000 locekļu. Šis reģions ir arī mājas mazākajai PLF dalībniecei – Vācu evaņģēliski luteriskajai draudzei Bolīvijā, kurā ir 150 locekļu.


Ziemeļamerika. Abas PLF dalībbaznīcas ASV un Kanādā ir ziņojušas par nelielu locekļu skaita kritumu. Amerikas Evaņģēliski luteriskā baznīca ziņojusi par 3 950 924 locekļiem.
   Kanādā locekļu skaits mainījies daļēji tāpēc, ka Igauņu Evaņģēliski luteriskā baznīca ārzemēs ir apvienojusies ar savu mātes baznīcu Igaunijā. Kanāda šobrīd ir 128 026 PLF locekļi. Šobrīd abās valstīs kopā ir 4,1 miljons locekļu.
   Minētie skaitļi atspoguļo šā gada februāra beigās saņemto informāciju no PLF dalībbaznīcām, atzītajām baznīcām, draudzēm un padomēm. Iepriekš veiktie statistikas dati tika izmantoti tām baznīcām, kuras neuzrādīja nekādas izmaiņas. PLF dalībnieku statistika tiek publicēta ik pa diviem gadiem.


P.S. Tulkotāja piezīme – katrs PLF loceklis palīdz 4 bēgļiem. Kopā mēs varam daudz!

Foto: The Lutheran World Federation

No angļu valodas tulkojusi LELBāL mācītāja Ieva Puriņa
Korektore Mag. Theol. Milda Klampe