Čīles luterāņu baznīca ordinē pirmo sievieti mācītāju!

20. Mai, 2014

   Čīles luterāņu baznīca ordinē pirmo sievieti mācītāju!

     Čīles luterāņu baznīca (ILCH) ir ordinējusi mācītāju Hannu Šrammu kā savu pirmo sievieti mācītāju, kas nozīmē vēsturisku pavērsienu – visas Pasaules Luterāņu Federācijas baznīcas Latīņamerikas un Karību jūras reģionā (LAC) tagad pieņem sievietes mācītājas.
     “Sievietes mācītājas ordinācija ILCH attiecas uz visu PLF baznīcu kopienu,” teica Rev. Patrīcija Kaijati, DMD LAC apgabala sekretāre. “Tādējādi esam aicināti iesaistīt dažādas izcelsmes sievietes, lai viņas ar savu dzīves pieredzi atklātu un apliecinātu Dieva žēlastības atbrīvotu dzīvi kalpošanai.”
Vācijā, Drēzdenē dzimusī Šramma studējusi teoloģiju Leipcigā, pēc tam pabeigusi divu gadu vikariātu Čīlē. Pagājušajā mēnesī viņu ordinēja ILCH bīskaps Zigfrīds Sanders Santjago Pestītāja baznīcā.
     “Es gribu pateikties par šo ceļu, kas ir darījis iespējamu pirmās sievietes ordināciju mūsu baznīcā. Mēs pateicamies Hannai Šrammai par drosmi, iejūtību un laipnību savā vikariāta laikā, kas lika cilvēkiem augsti novērtēt viņas kalpošanu,” teica Sanders. “Mēs sapratām, ka daudzus cilvēkus, kam bija šaubas un iebildumi sievietes mācītājas darba jautājumā, ir pārmainījusi Hannas kalpošana. ILCH tas nozīmē viedokļa maiņu, atvērtību un daudz iekļaujošāku teoloģiju. ILCH ir pārcēlusies uz citu laiku, uz šodienas realitāti.”
     PLF Dzimumu taisnīguma politika, ko Padome apstiprināja 2013. gadā, pasvītro globālās baznīcu kopienas apņemšanos dot sievietēm iespēju un panākt dzimumu līdztiesību gan PLF, gan plašākā sabiedrībā.
      Šramma cer, ka viņas ordinācija iedrošinās arī sievietes Čīlē studēt teoloģiju un pievienoties kalpošanai.
     “Fakts, ka sieviete ir sākusi kalpot, tikusi ordinēta un ir pieņemta kā mācītāja, noteikti ir liels panākums, lai iedrošinātu vairāk jaunu sieviešu atsaukties šim aicinājumam. Viņas tagad var ieraudzīt, ka šī iespēja ir atvērta arī viņām,” teica Šramma.
     “Sievietes mācītājas ordinācija ILCH abas Čīles baznīcas noliek līdzvērtības attiecībās un piepilda tās principu,” teica Rev. Glorija Rojas, LAC reģiona viceprezidente un Čīles Evaņģēliski luteriskās baznīcas (IELCH) locekle. “Ar šo veikumu PLF dalībbaznīcas reģionā ir sasniegušas PLF vadlīnijas, kuras tika studētas, izprastas, apgūtas un kurām seko mūsu baznīcu ikdienas darbība un attiecības.”

 Foto: The Lutheran World Federation

No angļu valodas tulkojusi LELBāL mācītāja Ieva Puriņa
Korektore Mag. Theol. Milda Klampe