Latvijā notiks sievietes ordinācija!

24. Jan, 2014

  Svētdien, 9. februārī, Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas (LELBāL) arhibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis ordinēs LELBāL diakoni un Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības (LLSTA) valdes locekli Ievu Puriņu par luterāņu mācītāju.

Šis būs patiesi vēsturisks notikums. Ieva Puriņa kļūs par pirmo sievieti mācītāju, kas kalpos par mācītāju Latvijā pēc 20 gadu pārtraukuma.

Kā zināms de facto LELB pārtrauca ordinēt sievietes deviņdesmitajos gados iepretim tam, ka LELB Satversme šādas tiesības sievietēm vēl arvien paredz.

LELB Satversmes 133.punkts nosaka, ka par mācītāju var tikt ordinēts ikviens, kas ir “Dieva aicināts un sagatavots mācītāja amatam”.

Ievas Puriņas ordinācijas norises vietu un laiku lūdzam skatīt šeit

Jo jūs visi, kas esat kristīti Kristus Vārdā, esat tērpušies Kristū.
Tur nav ne jūda, ne grieķa, nav ne kalpa, nedz svabadā, tur nav ne vīra, nedz sievas, jo jūs visi esat viens Kristū Jēzū. /Gal. 3:27,28/

Foto: Rīgas evaņģēliskās draudze

Aļesja Lavrinoviča