PLF dokuments “Nostāja par taisnīgumu dzimumu jautājumos”

15. Jan, 2014

     PLF dokumenta “Nostāja par taisnīgumu dzimumu jautājumos” aktualizēšanā Ekumeniskajā centrā Ženēvā PLF ģenerālsekretārs Rev. Martins Junge atzīmēja, ka vairākus gadus ieviestā sistēma, kas apliecināja sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu pārstāvību PLF, ir parādījusi, ka tikai kvotas nenodrošināja sieviešu piedalīšanos. “Dzimumu taisnīguma politika grib pievērsties tieši šai dimensijai, lai to tiešām pastiprinātu un novestu līdz noteiktam iznākumam.”

      Teoloģijas un publiskās liecināšanas departamenta (DTPW) programma “Sievietes baznīcā un sabiedrībā” (WICAS) koordinēja taisnīguma politikas attīstību kopā ar PLF Dzimumu padomnieku grupu, ko sastādīja pārstāvji no visiem PLF reģioniem. PLF padome oficiāli pieņēma to 2013. gadā. Junge pateicās WICAS par procesa vadīšanu un padomnieku grupai par viņu “laiku, gudrību un degsmi”.

      Dokumenta atvēršana 10. decembrī notika reizē ar apvienotu DTPW un Misijas un attīstības departamenta semināru par sieviešu mentoru un vadītāju apmācību.

      Dažas no semināra delegātēm izteicās par PLF Dzimumu taisnīguma politikas integrēšanu savā attiecīgajā kontekstā. 

      PLF padomes locekle Rev. Marsija Blasi no Brazīlijas Luteriskās konfesijas evaņģēliskās baznīcas saredz PLF Dzimumu taisnīguma politiku “kā ļoti gaidītu dokumentu, uz kura var būvēt tālāk un aicināt visu baznīcu teoloģiski pārdomāt dzimumu netaisnību, lai veiktu nepieciešamās pārmaiņas. “Es sagaidu, ka baznīca parādīs visai sabiedrībai, ka taisnīgas attiecības ir iespējamas un var padarīt dzīvi labāku visai radībai.”

      Randžita Borgoari no Indijas Apvienotās evaņģēliski luteriskās baznīcas, WICAS Āzijas koordinatore, teica: “Sociālā stigma un attieksme pret sievietēm kā pret zemākām un nešķīstām vēl arvien eksistē. Es sagaidu no savas baznīcas, ka tā radīs tādu dzimumu taisnīguma politiku, kas būs būtiska Indijas kontekstā un nesīs transformāciju baznīcas dzīvē un kalpošanā. Tā tiks tulkota dažādās valodās, padarot to pieejamu vietējām baznīcām,” viņa piebilda.      

      “Taisnīguma politika nav instruments, ar kuru noteikt, kas baznīcām būtu jādara, bet kopīga vienošanās, kas virza mūs jomās, kur vajadzīga mūsu uzmanība, kā, piemēram, cilvēku vardarbība un dzimumu diskriminācija,” teica Rev. Elita Mojo, Zimbabves Evaņģēliski luteriskās baznīcas dzimumu koordinatore. “PLF dalībbaznīcas īstenos tās sasniegumus. Tā kā mēs jau esam iesaistīti dzimumu integrēšanā, mēs radīsim plānu, lai ieviestu mērķus, par ko vienojāmies.”

      Dr. Marī J. Streuferte, ELCA “Taisnīgums sievietēm” direktore un WICAS Ziemeļamerikas koordinatore, atzīmēja, ka Amerikas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai (ELCA) “ir daudzi partneri, no kā atkarīgi mūsu kopīgā darba principi. Es sagaidu, ka ELCA izstudēs “Sievietes un taisnīgums: vienoti Kristus speciālajā vienībā” un izmantos tā politiku. Viņu darbu dabīgi stiprinās kopienas darbs.” 

Ar pilnu dokumentu “Nostāja par taisnīgumu dzimumu jautājumos” (angļu valodā) var iepazīties šeit: 

Papildināts 22.03.2016! Latvijas Evanģēliski Luteriskā Baznīca Ārpus Latvijas ir iztulkojusi minēto dokumentu “Nostāja par taisnīgumu dzimumu jautājumos” latviešu valodā. Dokuments latviešu valodā ir pieejams šeit.

foto: The Lutheran World Federation