Adventes laiks ir sācies!

1. Dec, 2013

      Baznīcas gads ir iedalīts četrās  daļās, ko var salīdzināt ar četriem gadalaikiem.

      Tomēr iepretī fiziskajiem gadalaikiem un Rietumu pasaules kalendāram, kas iesāk jauno gadu ar 1.janvāri, Baznīcas gads pirmajā Adventes svētdienā iesākas ar Kunga Jēzus Kristus gaidīšanu.

      Gluži tāpat kā Izraēla tauta Ēģiptē, kas gaidīja Dieva glābšanu no verdzības, smaguma, panīkuma zemē, kas nepiederēja viņiem pašiem, mēs, Dieva tauta, sākot ar Adventi, gaidām mūsu Pestītāja atnākšanu mūsu dzīvēs, sirdīs un mūsu ikdienā, atceroties, ka mūsu īstenā piederība ir Debesīs, tur, no kurienes mēs gaidām Savu Pestītāju.

      Gluži tāpat kā Izraēla tauta, gaidot savas tautas glābēju, lūdza: “Baruch haba bešem Adonai”, mēs sakām –  “Svētīts, kas nāk Kunga vārdā!”

Svētīgu un mierpilnu šo gaidīšanas laiku!

Aļesja Lavrinoviča