Starptautiskā diena, veltīta cīņai ar vardarbību pret sievietēm

25. Nov, 2013

25. novembris ir diena, kas ir veltīta cīņai ar vardarbību pret sievietēm.

Dzīvesbiedra vardarbība un seksuālā vardarbība pret sievietēm ir divas lielākās sabiedriskās veselības problēmas pasaulē, kā arī cilvēktiesību pārkāpums.

  • 35% sieviešu visā pasaulē savas dzīves laikā ir cietušas no dzīvesbiedra vai partnera vardarbības, vai cita vīrieša seksuālas vardarbības. Saskaņā ar neoficiāliem datiem, līdz 70% sieviešu visā pasaulē savas dzīves laikā ir kādreiz cietušas no vardarbības.
  • Vidēji 30% sieviešu, kurām bija ilgstošas attiecības, ir cietušas no kāda veida fiziskas vai seksuālas vardarbības no sava partnera puses.
  • 38% sieviešu slepkavībās pasaulē slepkava ir bijis dzīvesbiedrs. (Pasaules Veselības organizācijas sniegtie dati 2013.gada oktobrī, http://www.who.int) Un šī statistika ir tikai aisbergs, jo lielākā daļa sieviešu klusē dažādu iemeslu dēļ.

Jāpiebilst, ka dažas sievietes nemaz nepiedzimst, jo valstīs kā Indija, Ķīna un citās patriarhālās zemēs meitenes dzimšana tiek uzskatīta par slogu ģimenei, kā rezultātā tiek taisīti aborti vai meitenes tiek nogalinātas uzreiz pēc dzimšanas.

Vardarbība pret sievieti ir uz dzimumu balstīta vardarbīga rīcība, kā rezultātā rodas vai var rasties fizisks, seksuāls vai garīgs kaitējums vai ciešanas sievietei, ieskaitot šādas darbības – draudus, piespiedu darbības vai patvaļīgu brīvības atņemšanu, neatkarīgi no tā, vai tā notiek sabiedriskās vai privātās dzīves ietvaros (ANO Deklarācijas par vardarbības pret sievieti izskaušanu 1.pants, 1993.gada 20.decembra ANO Ģenerālās Asamblejas rezolūcija Nr.48). 

Diena pret vardarbības pret sievietēm izskaušanai tiek atzīmēta jau kopš 1981. gada, un minētais datums izraudzīts, izrādot cieņu Mirabelu māsām, kuras 1960. gada 25. novembrī tika nogalinātas par pretošanos diktatora Rafaela Trujilo režīmam Dominikānā. Ar 25. novembri iesākas arī Starptautiskā 16 dienu Kampaņa pret uz dzimumu balstīto vardarbību, kas beidzas 10. decembrī Starptautiskajā cilvēktiesību dienā.       ANO ir atzinusi, ka tieši pret sievietēm vērstā vardarbība ir tā, kas nopietni kavē sieviešu iespējas izmantot tiesības un brīvības uz vienlīdzīgiem pamatiem ar vīriešiem, bet sabiedrībā valdošie aizspriedumi un paražas attaisno uz dzimumu balstītu vardarbību kā sievietes kontroles formu.

Eiropas Padomes Ministru komitejas rekomendācijas Nr. Rec(2002)5 “Sieviešu aizsardzība no vardarbības” preambulā vardarbība pret sievietēm tiek uzskatīta par vienlīdzības un miera pretinieci un lielāko šķērsli drošībai un demokrātijai Eiropā.

Izmantotie materiāli:


http://www.delfi.lv/sievietem/relationships/couple/25-novembris-ano-diena-pret-vardarbibu-pret-sievieti.d?id=16170501#ixzz2leDo1CL5

http://eeas.europa.eu

Centrs “Marta” www.marta.lv Rīgā, Matīsa ielā 49-3

27.novembrī centrā “Marta” darbību atsāk atbalsta grupa vardarbībā cietušām sievietēm un sievietēm, kuru bērni cietuši no vardarbības.

Aļesja Lavrinoviča