Sieviete ievēlēta Pasaules Baznīcu padomes augstākajā pārvaldes institūcijā.

10. Nov, 2013

Sieviete ievēlēta par Pasaules Baznīcu padomes augstākās pārvaldes institūcijas moderatori. 

Zīmīgi, ka Dr. Agnes Abuom (no anglikāņu baznīcas Kenijā) ir pirmā sieviete, turklāt afrikāņu izcelsmes sieviete, kas 65 gadu laikā tikusi ievēlēta šādā augstā amatā!

Vēlēšanas notika šā gada 8.novembrī X Padomes asamblejas sapulcē, kas norisinājās no šā gada 30.oktobra līdz 8.novembrim Korejas Republikā, Pusanas pilsētā.

Pasaules Baznīcu padome ir lielākā ekumēniskā kustība pasaulē, kas apvieno 349 nacionālā, reģionālā un pasaules mēroga baznīcas un baznīcu apvienības, kas pārstāv aptuveni 590 miljonu cilvēku 150 valstīs, tostarp 520 000 vietējo draudžu, 493 000 mācītāju un priesteru.

Padomes institūcijās ir arī Pareizticīgo baznīcas pārstāvji un Romas katoļu nominētie pārstāvji. Jāpiebilst, ka Romas katoļu baznīca Padomē piedalās novērotājas statusā.

Relīze sagatavota saskaņā ar Pasaules Baznīcu padomes publiskotajiem datiem vietnē http://www.oikoumene.org/en

Foto http://wcc2013.info

Aļesja Lavrinoviča