PLF ģenerālsekretārs par Zviedrijas jaunievēlēto arhibīskapi Antje Jackelen

27. Okt, 2013

  Pasaules Luterāņu Federācija ir apsveikusi Lundas bīskapi Dr. Antje Jackelen sakarā ar viņas ievēlēšanu par nākamo Zviedrijas baznīcas arhibīskapi.
         Savā vēstulē Jackelen PLF ģenerālsekretārs Rev. Martins Junge pauda prieku, ka Zviedrijas baznīca ir izvēlējusies vadītāju, kas savam jaunajam uzdevumam pievienos “sakņošanos globālajā baznīcā” un izpratni “par globālās luterāņu kopienas bagātību un dažādību”.
         Junge teica: “Jūsu teoloģiskās izpratnes, pastorālās aprūpes un uztveres spējas, un principiālās vadības dāvanas tiks krietni izmantotas šajā jaunajā jūsu kalpošanas jomā.”
         15. oktobra vēlēšanās Upsalā Jackelen ieguva 55,9 procentus pirmajā balsojumā no līdzšinējā arhibīskapa Anders H. Wejryd sekotājiem. Viņa būs pirmā sieviete, kas vadīs Zviedrijas baznīcu.
         Jackelen ir PLF Padomes locekle un kalpo tās Teoloģijas un ekumenisko attiecību komitejā. Ģenerālsekretārs uzsvēra viņas vadošo lomu PLF Padomē un citos starptautiskos iestādījumos, kā arī viņas pieredzi, gan studējot, gan pasniedzot Vācijā un ASV.
         PLF svin Jackelen ievēlēšanu arī kā apstiprinājumu tam, “ka viena no PLF dāvanām globālajai baznīcai ir apņemšanās iesaistīt baznīcā un sabiedrībā gan sievietes, gan vīriešus”, Junge atzīmēja. Tomēr viņš izteica cerību, ka reiz pienāks diena, “kad ievēlēto vadītāju dzimums nebūs vairs galvenā ziņa, bet gan tas, kādas īpašas dāvanas viņš vai viņa pienes kalpošanai”.
         Jackelen studējusi Tībingenas (Vācijā) un Upsalas un Lundas (Zviedrijā) universitātē un pasniegusi sistemātisko teoloģiju Čikāgas Luterāņu teoloģijas skolā, ASV. Pēc savas ordinācijas 1980. gadā viņa kalpoja kā Stokholmas un Lundas draudžu mācītāja un 2007. gadā kļuva par Lundas diecēzes bīskapi. 2014. gada jūnijā viņa tiks iecelta par Zviedrijas baznīcas arhibīskapi – pēc Wejryd, kas vadījis baznīcu kopš 2006. gada.
         Zviedrijas baznīca ir lielākā PLF dalībbaznīca ar vairāk nekā 6,5 miljoniem locekļu.

No angļu valodas tulkojusi Ieva Puriņa, Mag.Theol., LELBāL diakone
Korektore Mag. Theol. Milda Klampe